“LAÜ Eğitim Fakültesi Binası Yapım İhalesi” teklif süresi uzatılmıştır

Temmuz
16
2018

ihale 60-EKUZATMA

16 Temmuz 2018
15:00