> Akademik > Enstitü

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

lisansüstü-egitim-ogretim-arastırma-esntiutut-ANA-GORSEL_ınst.-of-graduate-studies-and-research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün amacı, alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları etik kuralları gözönüne alıp bilimsel yöntemin  basamaklarına uygun olarak çözebilen ve uygulanabilir çözüm önerileri getirebilen, bilgi birikimine katkıda bulunabilecek araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.  Bu amaçla Enstitümüz, temel ve uygulamalı araştırmalara öncelik vererek üniversite ve ilgili toplumsal birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü geliştirmeyi,  çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmeyi  ve olanaklar çerçevesinde uygun çalışma ortamları yaratmayı kendisine ilke edinmiştir.

Enstitümüzde; fen, sağlık ve sosyal bilim alanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.  Programlara göre eğitim dilleri İngilizce ve Türkçe olarak değişmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programları  30 kredilik 10 ders ile dönem projesi dersinden; tezli yüksek lisans programları 21 kredilik 7 ders, kredisiz bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora programlarında ise, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7  ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması bulunmaktadır.

Enstitümüz lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim programlarının yanı sıra, yürüttüğü ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma etkinlikleri ile öncü bir kurum olma yolunda önemli adımlar atmaktadır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU

Enstitü İletişim Bilgileri

Tel. +90 392 660 2000 – 2846

Fax. +90 392 660 2843

Adres. Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-Posta. institute@eul.edu.tr

1. 2018 - 2019 Güz Yarıyılı Anket Değerlendirme hakkında

2018-2019 Güz Yarıyılı Ders Değerlendirme Anketleri 7 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında öğrenci işleri bilgi sistemi (oibs) aracılığı ile yapılacaktır.