> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı

egitim-yonetimi-phd

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı, bu alandaki kuramların ve çağdaş gelişmelerin ışığında bilimsel çalışmalar yapacak bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilim ve teknolojideki hızlı değişmeler, eğitim örgütlerindeki değişimleri de etkilemektedir. Bu nedenle eğitim yönetimi ve denetimi alanında gelişim ve değişimleri izleyecek ve yenilerini katacak bilim insanlarının yetişmesine duyulan gereksinim kaçınılmazdır. Eğitimin kalitesi, kendine özgü yanları ve gelecek kuşakların yetişmesine katkıları açısından eğitim yönetimi ve denetimi bilim alanı, diğer kamu ve özel kuruluş ve kurumların yönetiminden oldukça farklıdır. Bu bağlamda kendine özgü yanlarının bilincinde olan bilim insanlarının yetişmesi aynı zamanda ülke kalkınmasında rol oynayacak genç neslin daha donanımlı yetişmesini de olumlu etkileyecektir.

Mezuniyet için , 21 kredilik ders ve seminer dersinden; yeterlik sınavından başarılı olmak ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Programın eğitim dili Türkçedir.