> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı

yonetim-bilisim-sistemleri-phd

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı öğrencilere Yönetim ve Bilişim alanındaki gelişmeleri takip edip bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleri ile birleştirebilme,  kendi disiplinlerinde ve disiplinler arası alanlarda bilimsel problemleri ve verileri irdeleyerek yorum, analiz ve sentez yapabilme becerlerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda öğrenciler bilgisayar ve network teknolojileri, veritabanı, yapay zeka,  statistik,  pazarlama gibi alanlarda dersler almaktadırlar. Program içeriği öğrencilerin teknik ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik olup, çevresel faktörlerin belirli problemlerdeki önemine vurgu yaparak sonuca gidilmesini sağlamaktadır. Program  mezunları bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazanmış bilim insanı ve araştırmacı olarak,  universitelerde , kamu kuruluşlarında, veya ar-ge temelli firmalarda görev yapabilmektedirler.

Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programı İngilizce yürütülmektedir.