> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

bilgisayar-muhendsiligi_msc-comp-engineering

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, yaratıcı iş modellerini geliştirmeyi hedefleyen ve bunun için gerekli teknolojileri kullanan, bu modelleri yerel çözümlere dönüştürebilen bir bilgi birikimini öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir. Program, uluslararası tanınmış bir program olup, öğrencilerin uluslararası alanda gelişen bilgi teknolojilerine ayak uydurmalarını hedefler.  Şu anda yüksek lisans programımızdaki uygulamalardan bazıları sayısal görüntü işleme, sayısal sinyal işleme,  bilgisayar ağları, yapay zeka, ileri matematik teknikleri, iletişim teknolojileri, yazılım geliştirme, yapay sinir ağları ve mikroişlemci sistemlerdir.

Bilişim çağında, ülkelerin büyüme, rekabet etme, istihdam sağlama, dünya ekonomisinde pay sahibi olmaları bilişim ve teknoloji alanlarında sahip oldukları üstünlüğe bağlıdır. Bilgisayar teknolojilerinin ülkeler üzerindeki kalkınma ve verimlilik etkisi büyüktür. Bu bağlamda, programımızdan mezun olan öğrenciler, çalıştıkları şirket veya organizasyonda, çalışan personel ile işbirliği içerisinde sistem tasarımı ve bilişim alanında ihtiyaçları karşılayabilecek bilgi, beceri ve kapasiteyi elde edeceklerdir. Böylece, ülkelerinin de ekonomik yönden gelişimine katkıda bulunacaklardır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Tezli Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans, 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve tezden oluşmaktadır.  Böylece, öğrenciler ilk yılda derslerini alıp, ikinci yılda ise semineri ve tezi tamamlarlar.