> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

egitim-denetimi-ve-yonetimi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek-Lisans Programı, eğitim örgütlerinin kültürlerini, yapısını, işleyişini anlayabilen yöneticiler yetiştirebilmeyi, öğrencileri eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi ile ilgili bilgi sahibi yapabilmeyi, öğrencilere, eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kavram ve kuramları öğrenmelerini sağlayarak alandaki sorunlara ilişkin bilimsel bakış açısı kazandırabilmeyi, eğitim sistemi için gereksinim duyulan yönetici, müdür ve eğitim denetmenlerini yetiştirebilmeyi, çalışanların bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için gereksinim duyulan öğretim hizmetini sunabilmeyi, karşılaşılan sorunları farkedebilen bu sorunlara ilişkin araştırmalar yapabilen ve çözümler üretebilen eğitim liderleri yetiştirebilmeyi, eğitim yönetimi denetimi alanında bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilecek, alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilecek, alana ilişkin özgün bir bakış açısına sahip okul yöneticileri, araştırmacılar, politikacılar ve akademisyenler yetiştirebilmeyi hedefler.

Program tezlidir ve program dili Türkçedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.