> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon “Tezli Yüksek Lisans Programı”nın amacı; insan yaşamının daha aktif, daha bağımsız olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren daha geniş rehabilitasyon çalışmaları uygulayabilecek uzman fizyoterapistler yetiştirilmesidir. Yüksek akademik deneyime ve bilimsel kimliğe sahip olan akademik bir kadro tarafından yürütülmekte olan bu programa katılan öğrencilerin akademik platformda, kamu sektöründe  ve özel sektörde kariyer sahibi olabilmeleri ve kaliteyi yakalayabilmeleri için yetkin ve işlevsel  bir müfredat oluşturulmuştur.

Program, öğrencilere eğitimleri sırasında izleyecekleri yön konusunda rehberlik etmek olup mezunların, özgüvene sahip, sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, insiyatif alabilen, rekabetçi, girişken ve işbirliğine açık, toplum sorunlarına duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı, bilgisayar okur-yazarı olmalarını hedeflemektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının çok yönlü oluşu ve sağlık sektörünün her biriminde görev alıyor olması nedeniyle mevcut  Fizyoterapi alanında özelleşmiş fizyoterapistlerin sayısı yetersiz kalmaktadır.

Bu yükseklisans programı fizyoterapinin enfazla ilgilendiği hastalık grubunda özelleşerek çalışan Uzman Fizyoterapist sayısında artış sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Bu gelişim Türkiyede ve Kıbrısta önemli bir gereksinimi karşılayacak, alan ile ilgili bilimsel çalışmalarda artışın yanı sırave ulusal/uluslararası Fizyoterapi uygulamalarına çağın gelişmelerine paralel olarak yön verilmesini sağlayacaktır.

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunlarının başvurabildiği Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçe’dir.

Programda alınması gereken kredi sayısı en az 21 dir. Bu kredi 2 zorunlu ve 5 seçmeli ders alınarak tamalanabilmektedir.Ayrıca, öğrencilerin kredisiz bir seminer dersi alma ve tez çalışması yapma zorunlulukları vardır.