> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > İletişim Bilimleri Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı

iletisim-yl

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin iletişim alanının kapsadığı farklı çalışma konularında araştırma yapabilecek ve özgün fikirler geliştirebilecek donanım ve yetkinliğe ulaşmasını hedeflemektedir. Program Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir.  ‘Tezli’ yüksek lisans olanağı sunmaktadır. İletişim alanının disiplinlerarası niteliğine uygun biçimde, farklı lisans alanlarından gelen adayların programa başvurması mümkündür

Öğrenciler üç yarıyılda toplam en az 21 kredi ders almakla yükümlüdür. Öğrencinin alması gereken 7 dersten 1 tanesi zorunlu derslerden, 6 tanesi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler ders aşaması tamamlandıktan sonra seminer ve atanan danışmanı ile birlikte tez aşamasına geçmiş olur.

Tezli Yüksek Lisans Programına lisans ve eşdeğeri derecesine sahip olan adaylar başvurabilir. İletişim alanında gerekli altyapıya sahip olmayan  adaylara eksikliklerini giderebilmek için değerlendirme jurisinin takdir edeceği  4 dersi geçmemek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrencinin normal Tezli Yüksek Lisans programına devam edebilmesi için bilimsel hazırlık programında verilen derslerden başarılı olması şarttır.