> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

kamu-yönetimi_msc-public-administration

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı kamu yönetiminde çalışan veya bu doğrultuda kariyer hedefleyen üstün nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı; alanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olmaktadır. Müfredat Kuzey Kıbrıs’taki yöneticilerin ve yönetici adaylarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.

Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Tezsiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı 10 ders (30 kredi) ile bir dönem projesinden oluşmaktadır. Dönem Projesi kredisiz olup programı tamamlama süresi maksimum iki yıldır. Programa yarı zamanlı veya tam zamanlı katılma olanağı vardır.

Tezli Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tezli Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları 7 ders (21 kredi), bir seminer ve tezden oluşmaktadır. Seminer kredisiz olup dersler başarı ile tamamlandıktan sonra en az bir yıl süre ile tez çalışması yapılır. Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programa yarı zamanlı veya tam zamanlı katılma olanağı vardır.