> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

kamu-yönetimi_msc-public-administration

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı kamu sektöründe çalışan veya bu doğrultuda kariyer hedefleyen üstün nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Tezli program 7 ders (21 kredi), bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz program 10 ders (30 kredi) ile bir projeden (kredisiz) oluşmaktadır.