> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

sosyal-hizmet-yl

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının amacı;  öğrencilerin aile, çocuk ve gençlik ile sağlık alanlarından birinde daha derinlemesine eğitilmelerini, yeni bilgiler üretmeye yönelik düşünce, araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini ve bunları bütünleştirmelerini ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Programdan mezun olan bireyler, akademik alanda, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar.

Program tezlidir ve program dili Türkçedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.