> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans

Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı

uluslararasi-ekonomi-finans

Küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve finansal entegrasyonunu artırmış ve bu entegrasyon ülkelerin ekonomik bağımlılığı ile sonuçlanmıştır. Özellikle son küresel finansal kriz, bir ülkede yaşanan ekonomik ve finansal gelişmelerin diğer ülkeleri de nasıl etkilediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu gerçek, Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programının önemini artırmıştır. Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerin bu alanda bilgi edinmelerine, uygulamalarla bu bilgileri pekiştirmelerine olanak tanımaktadır. Programda yer alan seçmeli derslerle öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşabileceklerdir. Programın eğitim dili İngilizcedir. Program Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir.

Tezli program 7 ders (21 kredi), bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz program 10 ders (30 kredi) ile bir projeden (kredisiz) oluşmaktadır