> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans

Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı

uluslararasi-ekon-yl

Küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve finansal entegrasyonunu artırmış ve bu entegrasyon ülkelerin ekonomik bağımlılığı ile sonuçlanmıştır. Özellikle son küresel finansal kriz, bir ülkede yaşanan ekonomik ve finansal gelişmelerin diğer ülkeleri de nasıl etkilediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu gerçek, Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programının önemini artırmıştır. Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerin bu alanda bilgi edinmelerine, uygulamalarla bu bilgileri pekiştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu program para politikası, makroekonomik politika ve uluslararası ticaret ve finans gibi finans teorisinin ekonomi ile olan ilşkisini ortaya koyan temel konuları anlayan ve uyarlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda yer alan seçmeli derslerle öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşabileceklerdir. Program mezunları, ticari işletmelerde, finans ve yatırım sektörü ve kamu sektöründe iş olanakları bulabilmektedirler. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Tezli Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı

Bu program 7 ders (21 kredi) bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Seminer ve dersler başarı ile tamamlandıktan sonra bir yıl süre ile tez çalışması yapılır. Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programa yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak katılma olanağı vardır.

Tezsiz Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı

Uluslararsı Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı 10 ders (30 kredi) ile bir Dönem Projesinden (kredisiz) oluşmaktadır. Program bir yılda tamamlanabilecek şekilde düzenlenmiştir ancak iki yılda bitirme imkanı bulunmaktadır. Programa yarı zamanlı veya tam zamanlı katılma olanağı vardır.