> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

kktcyasam2

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi bünyesinde, 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerin fen içeriğini anlayabilecekleri ve fen materyalleri ile etkileşime girebilecekleri düzeyde iletişim becerilerine; sözlü, yazılı ve uygulamalı fen etkinlikleri arasında denge kurabilme yeteneğine; öğrencilere aktif öğrenme ortamı oluşturabilme becerisine; öğrencilerin akademik gelişmelerini teşhis etme ve değerlendirmeye uygun ölçümler kullanma yeteneğine; öğrencileri Nasıl?, Niçin?, …….ise ne olacak? tipinde sorular sormaya teşvik etme becerilerine; öğrencileri olayları (neden-sonuç ilişkilerini araştırarak) açıklayabilme etkinliklerine yönlendirebilme niteliğine; deneysel araştırmaları planlayabilme ve laboratuvarda güvenli bir şekilde çalışabilme becerilerine; dersteki fen konularını sınıf dışındaki doğa olayları ile ilişkilendirebilme becerilerine sahip fen-okuyazarı öğretmen adayları olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Fen Bilgisi Öğretmenliği programında okutulan dersler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yer Bilimleri ve Uzay konuları ile ilgili alan derslerinin yanı sıra fen bilgisi eğitiminin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan eğitimsel yöntem ve tekniklerin anlatıldığı eğitim derslerinden oluşmaktadır. Alan derslerine ait uygulamalar tam donanımlı iki adet fen bilgisi laboratuvarında yürütülmektedir. Anabilim Dalı öğrencileri öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında staj yapmaktadırlar. Mezun öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmî ve Özel Eğitim Kurumlarının okul ve hazırlık dershanelerinde Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev almaktadır. Anabilim dalından mezun öğrencilerimiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği programı kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edebilmektedirler.