> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, kuramsal uygulamaları bütünleştirerek, çağdaş matematik öğretim anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 2017-2018  Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlayan bölümde, alan eğitimi yanında öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini de kapsayan 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de alabilmektedirler. Çağın gerektirdiği öğrenme ortam ve deneyimlerini öğrencilerine sunan ve nitelikli matematik öğretmeni yetiştirmeyi gerektiren yapılanmaları, olanakları ölçüsünde her geçen gün eğitim-öğretim hayatına aktaran İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nün ülkemizde ve dünyada matematiğin daha fazla sevdirilmesi, algılanması, matematik ile daha fazla etkileşim içerisinde olan ve bu yolla daha fazla düşünen, üreten, sorgulayan insan modeline kavuşulması için çalışmaların yapılmasını sağlamak birincil amacını oluşturmaktadır. Ayrıca ilköğretim kurumlarına yönelik olarak; ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, seçkin, matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler yetiştirmektir.  Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası alanda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmesi hedeflenmektedir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz devlet okullarında, özel okullarda ve çeşitli kurslarda öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, İlköğretim Matematik alan bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.