> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

sosyal-bilgiler-ogretmenligi

Ülkemiz İlkokul  ve Ortaokulları’nın 4.-7. Sınıflar eğitim programlarında yer alan Sosyal Bilgiler Öğretiminin temel amacı “etkili yurttaş” lık eğitimidir. Etkili yurttaş; insan ve toplum yaşamındaki üç zaman boyutunu birlikte yaşar.

Etkili yurttaş;

1.      Geçmişini ve tarihini iyi bilir: Kendi tarihini iyi bilmeyen ve bu geçmiş sürecin olaylarından ders çıkaramıyan toplumlar ve toplumu oluşturan bireyler, yaşadıkları bugünkü ortamı iyi ve verimli kullanamazlar.

2.      Bugün yaşamakta olduğu zaman diliminde etkili ve verimlidir: geçmişini iyi bilip değerlendirerek bugünü yaşayan etkili yurttaş, okonomik ve sosyal hayatın gelişmesinde, toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında, sosyo-ekonomik hayatın ve refahın elde dedilmesinde de etkilidir.

3.      Toplumun geleceğinin kurulup inşa edilmesinde öncü bir rol oynar: Etkili yurttaşın bir grevi de, geçmişinden güç alarak, bugünü uyumlu ve verimli bir şekilde yaşadıktan sonra, bugünden başlayarak toplum geleceğini inşa etmektir. Toplumsal süreklilik için bu hayati bir öneme sahiptir. Toplumu “Çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine taşımak,” etkili yurttaş olmanın bir gereğidir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümümüz, her öğretmenin sahip olması gereken ve aşağıda özetlenen şu üç nitelik doğrultusunda yetiştirip onları öğretmenlik mesleğinin aranan birer elemanı yapmaya gayretlidir:

1.      Başarılı öğretmen sağlam bir genel kültür bilgisine sahip olmalıdır: Başarılı bir öğretmen için sağlam bir alan bilgisi gerekli ama yeterli değildir. Geleceğin etkili yurttaşını da yetiştirecek öğretmenin çok sağlıklı bir dünya görüşüne sahip olması gerekir.

2.      Başarılı öğretmen çok temel bir alan bilgisine de sahip olmalıdır: Sosyal bilgiler dersi ileri sınıflarda ayrı ayrı bilim dalları halinde ele alınıp okutulacak olan. Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji vb. Sosyol bilim derslerinin belli ilkeler çerçevesinde kaynaştırılarak 4.-7. Sınıflarda işlenmesinden mürekkep bir derstir. İyi bir Sosysl Bilgiler Öğretmeninin aynı zamanda yukarıda adı geçen derslerde çok önemli bir bilgi, kültür ve deneyim birikimine de sahip bulunması gerekir.

3.      Başarılı bir öğretmen aynı zamanda, sağlam bir öğretmenlik meslek bilgisine de sahip olması gerekir: İyi bir tarih öğretmeni olmak için, hiç şüphesiz iyi bir tarih bilgisine sahp olmanız gerekli ama yeterli değildir. İyi tarih öğretmeninin aynı zamanda, çok temel bir pedagoji kültürüne, öğretmenlik sanat ve becerisine, öğrenme-öğretme yöntem ve teknik bilgisine de sahip olması gerekir.

Kısaca, Milli Eğitim Temel kanununda da belirtildiği gibi; Atatürk Milliyetçiliği’ne yürekten bağlı, vatanına ve milletini her zaman seven ve yüceltmeye çalışan, hür ve bilimsel bir düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, ilgi ve yeteneklerini geliştirmiş, içinde yaşadığı toplumun mutluluğu ve refahına kendisini adamış öğretmenleri yetiştirmek, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’müzün temel misyonu ve vizyonudur.