> Akademik > Fakülteler > Fen Edebiyat Fakültesi > Tarih

Tarih

Tarih

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün amacı; yabancı dil bilen, bilgisayar ve benzeri iletişim teknolojilerinden yararlanabilen, çağdaş bir tarihçinin gereksinim duyduğu metodik bilgilerin yanında, Dünya, Avrupa, Türkiye, Ortadoğu ve Kıbrıs tarihine hakim, tarihçiliğin / tarih yazıcılığının Türkiye’de ve dünyada geldiği boyutları kavrayabilen, araştırma becerileri gelişmiş, arşiv dil ve kaynaklarını kullanabilen yetkin tarihçiler; idealleri olan, gelişmeye inanmış tarih öğretmenleri ve eğitimcileri ile çağının problemlerini kavrayabilen ve çözüm üretebilen aydın insanlar yetiştirmektir.

Tarih Bölümü müfredat programı, Avrupa Birliği Erasmus Programı’na uygun hale getirilmiş, 2006-2007 akademik yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Müfredat Programımızın ağırlığını Türk Tarihi, Avrupa Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Paleografyası oluşturmaktadır.  Bununla birlikte öğrencilerimiz Kıbrıs Tarihi, Tarih Metodolojisi, Ortadoğu Tarihi gibi temel derslerin yanında Osmanlı Dönemi Kıbrıs Arşiv Kaynakları, Basın ve Yayın Tarihi, Akdeniz Uygarlıkları Tarihi, Uluslararası Politika ve Kıbrıs, Türk Eğitim Tarihi gibi seçmeli dersleri de alabilmektedirler.

Eğitim dili Türkçedir. Bununla birlikte yeni programımız seçmeli yabancı dil dersleriyle güçlendirilmiştir. Böylece Türkçe eğitim alan öğrencilerimiz, isterlerse yabancı dillerini de geliştirebilecekler ve mezun olduklarında bir yabancı dil bilerek mezun olabileceklerdir. Böylece yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerimiz, söz konusu süreçteki önemli bir engeli aşmada avantaj elde etmiş olacaklardır.

Bölüm öğrencileri, her akademik dönemde en az bir kez Kıbrıs’ın zengin doğal ve tarihi dokusunu yakından inceleme ve öğrenme fırsatını elde edecekleri ücretsiz gezilere katılabileceklerdir. Ayrıca, öğrencilerimizin kurduğu ve yönettiği Tarih ve Kültür Kulübü de benzer doğrultuda faaliyetler gerçekleştirmekte ve başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimiz sözü edilen kulüp ve/veya kulüplerin yönetici ve üyesi olabilirler, yönetimlerinde etkin rol oynayabilirler.

Bölümümüz, üç yılda bir “Uluslararası LAÜ Tarih Kongresi” düzenleme kararı almış ve ilkini 6-9 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir. Sunulan bildirilerin kitap olarak yayımlandığı bu kongrelerde, alanında ün kazanmış yerli ve yabancı bilim insanları üniversitemize davet edilmekte ve öğrencilerimizle buluşturulmaktadır.

Öğrencilerimiz, benzer şekildeki teorik ve uygulamalı çalışmalar eşliğinde tarihin derinliklerine yolculuk yaparak hem geçmişi kavrayabilecek hem bugünü anlayabilecek, hem de geleceğe doğru ve daha güvenli adımlarla bilinçli bir şekilde ilerleyebileceklerdir.

Çağdaş bilgi ve donanım kazandırmak suretiyle öğrencilerini geleceğe hazırlama misyonu üstlenen bölümümüz, mezunlarını kendileri için daima ileri hedefler belirlemeye ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya yönlendirmeyi temel amaç edinmiştir.

Öğrencilerimiz mezun oldukları zaman çeşitli üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde açılan Tarih Yüksek Lisans programlarında akademik çalışma yapabilir, Tarih bölümlerinde Araştırma Görevlisi kadrosuna atanarak akademik kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca, TC ve KKTC’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar ile dershanelerde Tarih öğretmeni olarak istihdam edilebilirler. Bunun dışında TC Başbakanlık Arşivi ile KKTC Milli Arşivi ve Araştırma Dairesi gibi kamu kurumlarında görev üstlenebilir ve çeşitli kütüphanelerde uzman olarak çalışabilirler.

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 - 2721

Faks: +90 392 660 2843

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: fas@eul.edu.tr