> Akademik > Yüksekokullar > İngilizce Hazırlık Okulu

İngilizce Hazırlık Okulu

hazirlik-okulu

Lefke Avrupa Üniversitesinin sunduğu disiplinlerarası eğitim yapısı ve öğrenim dilinin İngilizce olması, Temel Geliştirme Yılı olarak adlandırılan "Hazırlık okulu" eğitimini daha da önemli kılmaktadır. Fakülte derslerindeki İngilizce dil seviyesi beklentisi, akademik İngilizce bilgi ve becerileri açısından oldukça yüksek düzeydedir.

İngilizce Hazırlık Okulunun en önemli hedefi, hangi dil seviyesinden başlanmış olursa olsun, tüm öğrencilerin dil öğrenimindeki potansiyallerini keşfetmelerine ve tümüyle kullanmalarına yardımcı olmak ve buna hizmet edecek her türlü akademik ve bireysel desteği vermektir.

Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilere de, hazırlık öğrenimi almadan programlarına başlayan öğrencilere de akademik bilgi ve becerilerini daha da ilerletebilmeleri için ilk yıl İngilizce dersleri verilmekte, sonraki yıllarda "İş Yaşamında İngilizce İletişim Becerileri" dersi de sunulmaktadır.

Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu olarak, öğrencilerimize kalıcı ve etkin bir temel vererek, alacakları eğitimin yanı sıra İngilizce yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerinde de ileri düzeylere taşınmaları amaçlanmaktadır. İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencilerin bölümlerindeki akademik çalışmaları rahat bir şekilde takip edebilecekleri İngilizce düzeyine ulaşılmasını hedeflemektedir. Misyonumuz, öğrencilerimizin eğitim ve çalışma yaşamlarında kullanacağı İngilizceyi en iyi düzeyde ve işlevsel olarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Küreselleşen dünyamızda önemli bir yeri olan ve uluslararası bir dil olan İngilizceyi Hazırlık Okulunda uluslararası düzeyde vermekteyiz. Ayrıca, öğrencilerimize verdiğimiz İngilizce eğitiminin standartlarını uluslararası tanınırlılık düzeyinde tutarak çağdaşlaşmanın vazgeçilmez parçaları olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında takip etmelerini sağlamaktayız. Okulumuz, öğrencilerimiz için değişim ve gelişimi görev edinmiş öğretim kadromuz ve bu amaçlara yönelik her türlü desteği sağlayacak olan yönetim ve idari personelimiz ile birlikte öğrencilerimize en iyi şekilde yabancı dil eğitimi vermekdedir.

Hazırlık okulunun amacı; öğrencilerin fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ön lisans, lisans ve lisansüstü programları takip edebilecekleri düzeyde İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak hazırlık programını düzenlemektir. Bu amaca yönelik olarak İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencilerin genel anlamda İngilizce yeterlilik düzeylerinin yükseltilmesine ve seçtikleri fakülte, yüksekokul ve enstitülerde kendileri için gerekli “Dinleme ve dinlediğini anlama, not alma, faklı okuma tekniklerini kullanabilme, görüş bildirme ve yorum yapma” gibi akademik becerileri kazanmalarına yönelik etkinliklerle hazırlık programını yürütür.

Hazırlık Okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler; ana dili İngilizce olan kişilerle sosyal ve akademik içerikli konularda iletişim kurabilecek; İngilizce dilinde kitap ve makaleleri okuyup anlayabilecek, İngilizce rapor ve kompozisyon yazabilecek, derslerini anlayıp not tutabilecek seviyeye gelir. Bu amaçlara ulaşmak için, Hazırlık Okulu, deneyimli okutmanlarıyla ve teknolojiyle desteklenen kaliteli bir eğtim vermektedir.

Üniversitemizde eğitim dili ingilizce olan bölümler için, son iki yılda IELTS sınavından en az 5.5 notu elde eden, veya diğer uluslararası İngilizce seviye belirleme sınavlarından IELTS 5.5 notuna eşdeğer puan alan öğrenciler LAÜ İngilizce Hazırlık Okulundan muaf tutulurlar. İngilizce yeterliliğini kanıtlayan uluslararası belgeye sahip olan öğrenciler, belgelerinin eşdeğerlilikleri ve onanmaları ile alakalı bilgi almak üzere LAÜ İngilizce Hazırlıkı Okulu ile iletişime geçmelidirler.  İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için herhangi bir belgesi olmayan öğrenciler LAÜ İngilizce Hazırlık Okulu’nun her akademik yıl başında düzenlediği ‘İngilizce Seviye Tespit’ sınavını almak zorundadırlar. Başarılı olunduğu taktirde, bu öğrenciler doğrudan Fakülteye geçiş hakkı kazanmış olurlar. Bu hakkı elde edemeyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulunun yaptığı ‘İngilizce Seviye Tespit’ sınavının sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Okulunda uygun düzeyden eğitimlerine başlarlar. Eğitim süresi en az bir dönem ve en fazla iki yıl sürebilir.

İngilizce Hazırlık Okulu olarak; mesleki bilginin yanı sıra bilgiye kaynağından ulaşmak, bilgiyi dünyaya dünya dillerinden aktarmak ve dünya ile iletişim sağlayabilmek açısından yabancı dile önem vermekteyiz. Bu nedenle Üniversitemiz yabancı dile büyük özen göstermektedir. Üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda, İngilizce Hazırlık Okulu olarak amacımız, süratle büyüyen Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alanlarımızı planlayıp geliştirmektir. Bu bağlamda iki ana başlığı şöyle verebiliriz :

Hazırlık Programları

Zorunlu Dil Dersleri

Üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda, İngilizce Hazırlık Okulu  olarak amacımız, öğrencilerimize okudukları bölümün eğitim dilini kazandırmak ve  zorunlu dil derslerinde de İngilizce eğitimini sürdürmektir.

Müdürümüzden

Sevgili Öğrenciler,

Lefke Avrupa Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu adına öncelikle Üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizleri kutlar, aramızda olmanızdan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.

İngilizce, günümüz dünyasında, hem eğitim alanında hem de eğitim dışında önemli yeri ve gereksinimi olan bir dildir. Bu bağlamda, Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, bu gereksinime cevap verir nitelikte, güçlü ve profesyonel eğitim kadrosuyla, siz değerli öğrencilere İngilizce eğtimini etkili ve kalıcı temel oluşturarak aktarmayı hedeflemektedir. Hazırlık Okulumuzda, İngilizce dilinde yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerinde, siz öğrencilerimizi ileri düzeylere getirecek yoğun bir İngilizce eğitim-öğretim programı uygulamaktayız.

Lefke Avrupa Üniversitesi, her zaman, çok kültürlü bir akademik ortam yaratmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. İngilizce Hazırlık Okulu ise, farklı ülkelerden gelen birçok öğrenciyi daha ilk yıllarında ağırlayarak bu gururu benimsemiştir. Bu çok kültürlü yapı, öğrencilerimizin hem akademik, hem kültürel, hem de sosyal gelişiminde büyük bir rol oynamakla beraber, onların dünyayı tanımalarında büyük bir etkendir. Elbette ki, bu çok kültürlü yapının en büyük avantajı, farklı ülkelerden gelen birçok öğrencinin kendi aralarında iletişim kurmak için İngilizceyi sürekli olarak kullanmaları ve derslerine ilaveten dil gelişim ortamı sunmasıdır.

İngilizce Hazırlık Okulu eğitim kadrosu olarak bizler, her zaman eğitimde değişim, yenilik, teknoloji ve çeşitlilikten yanayız. Bu bakış açısıyla, dil öğretimine en yeni ve etkili metot ve tekniklerle yaklaşmakta, sınıf içi ve dışı birçok aktivitelerle bunları pekiştirmeyi hedeflemekteyiz. Tüm bunları sağlamak için de, İngilizce Hazırlık Okulundaki okutmanlarımızın, sürekli olarak yurt içi ve dışındaki seminer, kurs ve konferanslara katılımlarını sağlayıp, onlardan aldığımız dönütler çerçevesinde eğitim sistemimizi geliştirmekteyiz.

Hazırlık eğitiminden sonra devam edeceğiniz Fakülte derslerini İngilizce olarak rahatlıkla takip edebilmeniz için hep birlikte bir eğitim maratonuna çıkacağız. Uzun soluklu bir başarı için günü gününe dersleri takip etmek ve her gün öğrendiklerinizi tekrar etmeniz gerekmektedir. Hazırlık yolculuğunuz sonunda kazanacağınız bu disiplinle, Fakültelerinize gittiğinizde, derslerinizi büyük bir rahatlıkla takip edebildiğinizi görecek ve Fakülte eğitiminizin sonunda keyifle keplerinizi havaya atarak sizi ayrıcalıklı yapacak olan Lefke Avrupa Üniversitesi diplomasını alacaksınız. İngilizce Hazırlık Okuluna “Hoşgeldiniz” der, Hazırlık Okulu öğretim kadrosu adına eğitim-öğrenim hayatınızda başarılar dilerim.

 

Doç. Dr. Emre Debreli

İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü

Doç. Dr. Emre Debreli

Müdür

EMRE DEBRELII

Prensipler, Formlar ve Yönergeler

İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Kitapçığı

İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Talep Formu

İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Şikayet Formu

İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Sınav Tekrardan Değerlendirme Talebi Formu

İngilizce Hazırlık Programı Örnek İngilizce Yeterlilik Sınavı

İngilizce Hazırlık Programı Müfredatı

İngilizce Hazırlık Programı Şikayet Prosedürü

İngilizce Hazırlık Programı Sertifika Yönetmeliği 2018-2019

pearson
Pearson Assured is a service that assures the quality of the processes underpinning the design, delivery, quality assurance and/or assessment of the organisation’s own education or training programmes. This service quality assures the organisation’s processes, not specific qualifications or training programmes offered by European University of Lefke, English Preparatory School.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2861

Faks: +90 392 660 2863

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-Posta. engprep@eul.edu.tr