> Akademik > Yüksekokullar > Meslek Yüksekokulu > Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

halkla-iliskiler-ve-tanitim_advertising-and-public-relations

Bölümün amacı özel ve kamu sektöründe hizmet veren kurum veya kuruluşların iletişimde bulundukları kişilerin zihninde olumlu bir imaja sahip olmalarını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri konusunda karar alabilen, yöneten ve uygulayan, sektörler ve kişiler arasındaki bilgi akışını sağlayan ve denetleyen, özel ve kamu sektörlerinin amaçları doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetlerini gerçekleştirebilen uzmanlar yetiştirebilmektir. İki yıllık ön lisans eğitiminin verildiği Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde, yaratıcı, çözüm odaklı, eleştirel düşünme gücüne sahip mezunlar verebilmek amaçlanmaktadır.

Programın eğitim dili Türkçe olmaktadır.