> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Eczane Hizmetleri (Türkçe)

Eczane Hizmetleri

tıbbi-dokumentasyon-ve-sekreterlik_medical-documentation-and-secreteriat

Eczane Hizmetleri programının amacı; kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilecek, eczacı gözetiminde gerekli ilaçların hazırlanması ve çeşitli tıbbi ürünlerin tüketiciye sunum ve satışında aktif rol oynayacak yardımcı  sağlık elemanlarının yetiştirilmesidir. Mezunlar, üniversitemizde alacakları teorik ve pratik eğitimlerle birlikte tüm mesleki becerileri kazanmış, donanımlı ve ileri görüşlü bireyler olarak çalışma sahalarına  girebileceklerdir.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.