> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Perfüzyon Teknikleri (Türkçe)

Perfüzyon Teknikleri

perfuzyon-teknikleri

Günümüzde, kalp ameliyatları esnasında, kardiyopulmoner bypass cihazı, intraaortik balon pompası, kalp-akciğer cihazları ve kan gazı makineleri gibi çeşitli fizyolojik izleme ve ölçüm cihazı kullanılmaktadır. İleri teknoloji ürünleri olan bu cihazların işletilmesi ve kullanılması tıbbi alt yapı, teknik bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

Perfüzyon teknikleri programının amacı; kalp damar cerrahı veya anestezist gibi bir uzman hekimin gözetiminde, kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer makinesini, dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarını, böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını, hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlayıp çalıştıracak ve takip edecek sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Programı tamamlayan öğrencilere Perfüzyon Teknikeri önlisans diploması verilir. Perfüzyon teknikerleri, kardiyovasküler ameliyatların gerçekleştirildiği Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ameliyathaneye bağlı perfüzyon teknikleri birimlerinde çalışabilirler.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.