> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sosyal Hizmetler (Türkçe)

Sosyal Hizmetler

sosyal-hizmetler

Sosyal hizmetlerde amaçlanan, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlamaktır. Dolayısıyla, Sosyal Hizmetler programında amaç, sosyal hizmet çalışmalarının örgütlenmesi ve uygulanmasında aktif bir şekilde görevler üstlenecek ara elemanlar yetiştirilmesidir. Mezunların, istihdam avantajı yüksek olup  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve diğer dünya ülkelerindeki çocuk evleri, yetiştirme yurtları, engelli
rehabilitasyon merkezleri, hastaneler gibi çeşitli sosyal hizmet alanlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.