> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Yaşlı Bakımı (Türkçe)

Yaşlı Bakımı

yasli-bakimi

 Yaşlı Bakım bölümü iki yıllık ön lisans eğitim-öğretimi kapsamaktadır. Yaşlı bakım programının amacı; sağlık bakımına gereksinim duyan yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine, hastalığa bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesine yardım edebilecek, eğitim-öğretim programı süresince bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış sağlık elemanı yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, Hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.