> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Yüksekokulu > Sağlık Yönetimi (Türkçe)

Sağlık Yönetimi

saglik-yonetimi-yo

Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yüksekokulu adı altında yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümün amacı; Sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması, bilgi ve becerisine sahip uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Programdan mezun olacak öğrenciler “Sağlık Yöneticisi” ünvanı almaktadırlar.  

Programın eğitim dili Türkçe olmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü ders programlarının içerisinde yaz stajı yapılmaktadır. Sağlık kurumları yöneticiliği programı genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi(işletme, muhasebe, ekonomi, hukuk) sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında kantitatif teknikler, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama gibi) ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır.

Sağlık Yönetimi alanı, son derece geniş bir kapsama ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları, sağlık sektöründeki eğilimler ve bunlara ilişkin dökümanlar (TÜBİTAK Vizyon 2023 sağlık Sektörü Raporu ve Sağlık Bakanlığı Reform Dökümanları, Sayıştay Raporları, Kalkınma Planları, TODAİE Raporları), Sağlık Yönetimi mezunlarına giderek daha artan oranlarda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler aşağıda sunulmaktadır;

  • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının sağlıkla ilgili yönetim, denetim ve diğer uzmanlık birimlerinde yönetici,
  • Sağlık Meslek Liselerinde sağlık yönetimi ile ilgili alan/dal dersleri öğretmeni
  • Sağlık sigortası sektöründe sigortacı
  • Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici
  • Akademisyen
  • Silahlı Kuvvetlerde sağlık subayı
  • Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimlerinde etkin görevler.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2571

Faks: +90 392 660 2553

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: syo@eul.edu.tr