Bankalar Birliği Başkanı Önal LAÜ’de sunum yaptı

onal-laude-sunum-yapti

Önal “Ticari Bankalardan Beklentiler” konusunu ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen “KKTC’nin Ekonomik Büyüme Perspektifinde Ticari Bankalardan Beklentiler” konulu etkinlik Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’ın sunumu ile gerçekleştirildi.

Önal, “KKTC bankacılık sisteminin aktifleri, gayri safi milli hasılaya oranla her yıl büyüyen bir trend içerisinde; gayri safi milli hasılanın en son verisi 30 Eylül 2017 itibarıyla %189 oranında büyüklüğü var” dedi. Bankacılık sisteminin aşağı yukarı 25-26 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğe sahip olduğunu, KKTC gayri safi milli hasılasının ise 13-14 milyar civarında bir büyüklüğe sahip olduğunu ve toplam banka aktif  büyüklüğün gayri safi milli hasılanın aslında iki katına yakın bir büyüklük olduğunu ifade etti. Önal, ikinci temel alınan parametrelerden bir tanesinin finansal deneyimle ilgili olduğunu ve toplam brüt kredinin gayri safi milli hasılasıyla karşılaştırdığımızda aşağı yukarı gayri safi milli hasıla seviyesinde bankacılık sisteminin ekonomiye katkısının olduğunu belirtti. Önal bir diğer parametrenin ise toplam mevduatların gayri safi milli hasılaya oranı olduğunu ve bu oranın da %150’ler seviyesinde olduğunu belirtti.

Bankacılık sisteminin fon fazlası olanların fonlarını uygun koşullarda toplayıp yine fon ihtiyacı içerisinde olanlara uygun koşullarda vermek ve onların ekonomik faaliyetlerini devam ettirmesi için varolduğunu söyleyen Önal, “Bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için bankacılık sektörünün mevduat toplaması, tasarruf fazlalarını bir kısım insanların hane halkına harcamak yerine tasarruf etmesi ve o tasarrufları da bankacılık sistemine koyması, bankacılık sisteminin de kredi olarak tekrardan ihtiyacı olanlara dağıtması gerekmektedir” dedi. Bu çerçevede, bankacılık sisteminde toplam brüt kredilerin toplam mevduatlara oranının yaklaşık % 72 olarak gerçekleştiğini,  bu oranın sağlıklı bir seviyede olduğunu ve ekonomiye ciddi bir katkı koyduğunu belirtti.