Hemşirelik mesleğinin doğasında insan yaşamına, onuruna ve haklarına saygı vardır

hemsirelik-meslegi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen, sağlıklı yaşam sürdürmenin ve yaşam kalitesinin insan için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Lisans Programları hakkında detaylı bilgi verdi.

Şelimen, hemşirelik mesleğini bireyin sağlığını koruyan, geliştiren ve hasta olduğunda da kapsamlı, kaliteli ve kanıt temelli sağlık hizmetini hedefleyen bilimsel bir bakım sanatı olarak açıklarken, hemşireliğin bilgi ve becerinin yanı sıra insan yaşamına ve onuruna saygıyı gerektiren çok boyutlu bir meslek olduğunu belirtti.

“Teorik eğitimi destekleyen klinik uygulama ortamlarında eğitim verilmesi gerekir”

“Hemşirelik uygulamalı bir dinamik bilimdir” diyen Şelimen, nitelikli insan gücü yetiştirilebilmesi için, hemşirelik eğitiminin alanında uzman sağlık profesyonellerince, teorik eğitimi destekleyen klinik uygulama ortamlarında verilmesi gerektiğini açıkladı. İnsan sağlığına hizmet veren hemşirelik eğitiminde klinik uygulamaların özenle ve denetim altında yapılması gerekliliğinin bilincinde olan LAÜ’nün hemşirelik uygulamaları laboratuvarı, tam donanımlı ameliyathane laboratuvarı, çocuk ve doğum laboratuvarlarını kurarak, öğrencilerin kullanımına sunduğunu vurgulayan Şelimen, öğrencilerin bu olanaklar ile klinik öncesinde maketler ve donanımlı laboratuvar malzemeleri ile temel uygulamaları öğrendiklerini ve  uygulayabildiklerini dile getirdi.

“Günümüzde nitelikli hemşirelere olan gereksinim giderek artmaktadır.Hemşirelerin daha mezun olmadan işlerinin hazır olması hemşirelik mesleğinin sağlık alanında vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır” diyen Şelimen, hemşirelerin iş olanaklarının fazla olduğunu, klinik alanlar dışında insan sağlığına hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlarda, halk sağlığı eğitiminde, sanayide, sağlık turizmi çerçevesinde yer alan uygulamalarda, seyahat hemşireliğinde ve koruyucu hizmetlerde görev alabildiklerini söyledi. Ayrıca Şelimen, hemşirelik alanında lisans üstü programlarla akademik kariyer olanaklarının da var olduğunu, LAÜ Sağlık Yüksekokulu olarak mezuniyet sonrası programlarla da akademik çalışma yapacak, temel eğitim ve hemşirelik hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak lider hemşireler yetiştirmeyi hedeflediklerini ve  2015-2016 Akademik Yılı’nda hemşirelik tezli yüksek lisans programının başladığını açıkladı.

Sağlık Yönetimi Lisans Programı hakkında da bilgi veren Şelimen, Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacının, sağlık sektöründe devlet, özel ve sanayi kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek, sağlık yönetici danışmanlığı ve sağlık yönetimi ile ilgili kararlarda bilir kişilik görevi yapacak yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesini, yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, hasta, müşteri ilişkileri ve etkin iletişim konularında yetişmiş insan kaynağı sağlamak olduğunu ifade etti.

Son olarak ders dışında öğrenciler için çeşitli etkinlikler de düzenlediklerine değinen Şelimen, öğrencilerle birlikte yurt içinde ve yurt dışında sempozyum ve kongrelere katıldıklarını, sağlık alanı ile ilgili kulüpler kurarak halkla içiçe olduklarını belirtirken, yeni dönemde hipertansiyon ve kanser taramaları yapmayı planladıklarını dile getirdi.