“KKTC’de Rekabet ve Pazar Dinamikleri” LAÜ’de tartışıldı

kktc-rekabet-pazar-dinamikleri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından “KKTC’de Rekabet ve Pazar Dinamikleri” konulu konferans düzenlendi. Konferansa KKTC Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Figen Yeşilada konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa Kurul’un kısa tarihçesini anlatarak başlayan Yeşilada, Rekabet Kurulu’nun yasal mevzuatlarla oluşumunu ve işleyişini göstererek, görev yetki ve sorumluluklarının neler olduğu hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yeşilada, KKTC’de uygulanan rekabet mevzuatının Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatına uyumlu bir yapıda 16 Mart 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından 30 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, Rekabet Kurulu üyelerinin ise 22 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla atanarak 2011 yılı başında göreve başladıklarını dile getirdi. Yeşilada ayrıca, Kurul üyelerinin yasanın öngördüğü şekliyle 5 üyeden oluştuğunu, bu üyelerin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından gösterilen ikişer aday arasından seçildiğini, Kurulun işleyişi bakımından bağımsız ve tarafsız olduğunu, yasanın verdiği yetki ile görevlerini yerine getirdiğini, gerçekleştirdiği her tür işlem ve alınan her kararda hiçbir ayrım gözetmeden taraflara eşit mesafede kalarak görevlerini yerine getirdiklerini anlattı.

Yeşilada, konferans kapsamında bazı örnek Kurul kararlarından da yola çıkarak ekonomik verimliliğin ve tüketici refahının artırılması, etkili rekabet ortamının sağlanması ve sürdürülebilir kılınması ile ülkede rekabet kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Yeşilada, ayrıca dünyayla bütünleşmiş, rekabet edebilir ve etkin çalışan piyasalar yoluyla yüksek refah düzeyine ulaşmış bir ekonomik yapı için saygın, güvenilir ve etkili bir Rekabet Kurulu’nun son derecede önemli bir role sahip olduğuna değindi.

LAÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, iş dünyasının gelecekteki liderleri olarak öğrencilerin rakipleri ile yarışırken rekabeti düzenleyen kurallara dikkat etmeleri gereğine de vurgu yapıldı.