> Laboratuvarlar

Anatomi Laboratuvarı

Öğrencilerimiz teorik olarak aldıkları anatomi derslerini pratikte görebilecekleri son derece modern maketler, insan iskeletini oluşturan kemiklerin yer aldığı anatomi laboratuvarı sayesinde, insan vucudunda yer alan anatomik yapıları detaylı bir şekilde inceleyecekler. Dolayısiyle öğrencilerimiz  mesleki uygulamalarını yaparken insan vücudunda yer alan organları, organların komşuluklarını makroskopik olarak incelemiş ve kavramış olacaklardır.

anatomi (1)

anatomi (3)

Isı ışık ve Elektroterapi Laboratuvarı

Isı ışık ve elektroterapi derslerinin pratiklerini gerçekleştirmek amacıyla,kısa dalga diatermi, magnetoterapi, kombine elektroterapi,ultrason,vakum enterferansiyel,kanallı tens cihazları, laser, infraruj, ultraviyole, compex ve fluidoterapi cihazları bu laboratuvarımızda bulunmaktadır.

ısı ısık elektroterapi (1)

ısı ısık elektroterapi (2)

Rehabilitasyon Laboratuvarları

Rehabilitasyon derslerinde hasta tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri ve tekniklerinin pratik uygulamalarının gerçekleştirilebildiği tedavi ortamıdır. Bu laboratuvarda motorlu muayane yatakları, bobath tedavi yatağı, duvar barı, paralel bar, egzersiz merdiveni, egzersiz minderleri, postür analiz aynası, traksiyon masası, omuz çarkı, dumble seti, kum torbası seti, bobath egzersiz topları, thereband seti ayrıca plastik yastık seti bulunmaktadır.

El Rehabilitasyonu için; el değerlendirme seti, el dinamometreleri, digitometre, antropometrik ölçüm aletleri, sensitivite testi, el egzersiz topları, el egzersiz hamur setleri, digi-extend dirençli parmak ekstansiyonu güçlendirme seti, digi–flex seti yer almaktadır.

.

rehabilitasyon (1)

rehabilitasyon (2)

Hidroterapi Laboratuvarı

Hidroterapi dersi pratikleri amacıyla, tedavide kullanılan ajanları içeren laboratuvardır.  Bu laboratuvarda hot-pack ,whirpool ve parafin kazanları mevcuttur.

İlk ve Acil Yardım Uygulama Laboratuvarı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerin mesleki performanslarını geliştirerek mezuniyet sonrası çalışmalarında acil sağlık hizmeti alacak kişilere güvenli, yüksek kalitede hizmet veren sağlık personeli yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalara önem vermekteyiz.

İlk ve Acil Yardım Uygulama Laboratuvarı öğrencilerimizin mesleki performanslarını geliştirmek amacıyla acil müdahale kan alma, damar yolu açma ve intra müsküler enjeksiyon yapmaya uygun maketler, çocuk-bebek ve yetişkinde temel yaşam desteği uygulanabilir, insan vücuduna yakın mankenlerlerle uygulama imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca, entübasyon maketleri, tüpleri, laringoskop, maskeler, defibrilatör, acil çantası, otomatik defibrilatörler ve tüm ileri yaşam desteği uygulama malzemeleri ile pratik yapma imkanının yanında ambulans simülatörü, ana sedye, scoop sedye, sandalye sedye gibi araçlarla, vaka çalışması, role-play, simülasyon vb. gibi interaktif eğitim teknikleri kullanılarak uygulamalı eğitim olanağı sunulmaktadır.

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı, mikrobiyoloji ve biyokimya derslerinin pratik uygulamalarının gerçekleştirilebildiği donanımlı bir laboratuvardır. Bu laboratuvarda, bakteriyoloji laboratuvarında çeşitli klinik örneklerin kültürlerinin hazırlanması ve değerlendirilmesinde gereksinim duyulan otoklav, etüv, partör fırını, pH metre, su banyosu (benmari), distile su cihazı, ısıtıcılar, hassas teraziler, mikrosantrifüjler, kullanılan çözeltilerin yoğunluğunu ölçen absorbans ölçer gibi cihazlar ve ayrıca lam, lamel, öze, iğne, petri kabı, cam tüpler ve balonlar gibi bakteriyolojijk incelemelerde gereksinim duyulan hemen hemen tüm sarf malzemeler bulunmaktadır.

Biyokimyasal incelemeler için ise tam kan sayımı (hemogram), sedimentasyon, kan gazı, koagulasyon testleri, tam idrar analizi testleri ve besin biyokimyasında kullanılan evoporatör gibi biyokimya laboratuvarında olması gereken cihazlar ile uygulamalı eğitime olanak sağlamaktadır.

Ayrıca, entübasyon maketleri, tüpleri, laringoskop, maskeler, defibrilatör, acil çantası, otomatik defibrilatörler ve tüm ileri yaşam desteği uygulama malzemeleri ile pratik yapma imkanının yanında ambulans simülatörü, ana sedye, scoop sedye, sandalye sedye gibi araçlarla, vaka çalışması, role-play, simülasyon vb. gibi interaktif eğitim teknikleri kullanılarak uygulamalı eğitim olanağı sunulmaktadır.

Hemşirelik Uygulama Laboratuvarları

Hemşirelik insana hizmet veren uygulamalı bir bilimdir. Her öğrenci; hemşirelik meslek derslerinin gereği olarak yapılan laboratuvar uygulamalarını eğitim ve öğretim programları kapsamında gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu nedenle öğrencinin teoriyle uygulamayı birleştirmesine katkı sağlayan mesleksel beceri laboratuvarında; beceriye odaklı psikomotor eğitim sürecinin iyi yapılandırılması, problem çözme becerisini kullanmasına katkı sağlanması ve öğrencinin laboratuvarda öğrendiği becerileri uygulama ortamına taşıyabilmesi çok önemlidir. Sağlık Yüksekokulumuzda kurulan   hemşirelik laboatuvarı belirtilen eğitim öğretim hedeflerine yönelik olarak modern hastane ortamında yer alan bir hasta odasını ve tedavi bakım hizmetlerinin uygulandığı bir ortamı öğrencilerin kullanımına sunmaktadır. Hasta senaryolarının geliştirilerek klinik öncesi deneyimin hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde planlanmış olan hemşirelik laboratuvarımızda; 5 adet modern hastane ünitesi, kadın dogum uygulama alanı, her tür bakım uygulamasının yapılabileceği modern maketler, bakım için kullanılan malzemeler ve injeksiyon maketleri ve modern ameliyathane ortamının oluşturulduğu ameliyathane laboartuvarı yer almaktadır.

Mikroskop Laboratuvarı

Mikroskop Laboratuvarı, mikrobiyoloji, biyokimya, hematoloji ve patoloji derslerinin boyalı ve boyasız mikroskopik incelemelerinin yapılabildiği donanımlı bir laboratuvardır. Mikroskopi laboratuvarında bilgisayar bağlantılı 20 adet mikroskop ve ayrıca öğrencilere demo preparat göstermek amacıyla duvara monte edilmiş büyük LCD ekran bulunmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Uygulama Mutfağı

Öğrencilerimizin teorik olarak aldıkları bilgileri uygulayabilecekleri, 5 yemek pişirme ünitesinden oluşan uygulama mutfağının temel amacı öğrencilere besinlerin sağlıklı bir biçimde pişirilmesini ve hazırlanmasını öğrenebilecekleri ortamı sunmaktır.

Anestezi ve Uyku Laboratuvarı

Diyaliz Uygulama Ünitesi

Tıbbi Görüntüleme Ünitesi

Antropometri Laboratuvarı

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000

Faks: +90 392 727 75 28

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

Fotoğraf Galerisi