LAÜ “1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi” başladı

IMG_3436

Farklı üniversitelerden yoğun öğrenci katılımı oldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi” ünlü ve değerli katılımcıların yanı sıra farklı üniversitelerden yoğun öğrenci katılımı ile başladı.

LAÜ Hukuk Fakültesi Büyük Amfi Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongrenin açılış konuşmasını, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız yaptı. “Üniversitenin asıl fonksiyonu, insanı; düşünen, düşünerek öğrenen, karşılaştırarak öğrendiklerini çoğaltan ve öğrendiklerini çağın gerektirdiği şekilde uygulayan bireyler haline getirmektir” diyen Yıldız, bunun zor bir iş olduğunu, bu zor süreçte gençlere de görevler düştüğünü ve bu sürece katkı koymak için bu tip organizasyonların düzenlendiğini dile getirerek, kongreye katılan herkese teşekkür etti.

Virginia Üniversitesi’nden Emeritus Prof. Dr. Vamık Volkan “Biz kimiz?” başlıklı konuşmasında, büyük grup kimliğini ve önyargı, öteki kavramı, özdeşim, depolama, ortak önyargı, bunların nesilden nesile aktarılması, seçilmiş travma ve zafer konuları hakkında detaylı bilgiler aktardı. Volkan, büyük grup kimliğini ve önyargı, öteki kavramı, özdeşim, depolama, ortak önyargı, bunların nesilden nesile aktarılması, seçilmiş travma ve zafer konuları hakkında detaylı bilgiler aktardı. Volkan, büyük grup kimliğini; onbinlerce, yüzbinlerce, milyonlarca kişinin yaşamları boyunca birbirlerini hiç göremeyecekleri halde, çocukluktan başlamak üzere, o topluluğun lisanını, dinini, yemek türünü, ninnilerini, danslarını, kültürel sembollerini,düşmanlarını ve bazı tarihi olayların mitolojileşmiş imgelerini duygusal olarak paylaşmaları ve bu yönlerden aynı olduklarını hissetmeleri ile oluşan soyut bir kavram olarak açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin, “Aşkın Yüzleri” başlıklı konuşmasında aşkın tarihi hakkında bilgiler vererek, filozofların aşkı nasıl tanımladıklarını katılımcılara anlattı.

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde ise, Yıldız “ Eleştirel Okuma” başlıklı konuşmasını yaparak, edebi eserin taşıması gereken özellikleri açıkladı.

İki farklı oturumda 10 sözlü bildiri sunuldu

Ayrıca kongrenin ilk gününde sözlü bildirilerin yer aldığı iki farklı oturum da gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer’in oturum başkanlığını yaptığı, Prof. Dr. Muzaffer Şerif Oturumu’nda Kübra Aksoy “Hisse Senedi ile Döviz Kuru Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere Bir Uygulama”, Ceren Türkmen “Ekonomik Krizlerin Yorumuna Yeni Monetarist Bakış Açısı”, Elmin Aliyev, Selvi Göçmen, Davud Nasibov “Kobi’lerin Nöro Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Farkındalığı”,  Hasan Surkhaylı “Küresel Kamusal Mallar” ve Ezgi Soylu “Yığılma Ekonomileri” başlıklı sunumları yaptılar. Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov’un oturum başkanlığını yaptığı, Prof. Dr. Tevfik Hacıyev Oturumu’nda ise, Emine Temel “Çaştani Beg Jatakasında -Galı Eki Üzerine”, Bülent Sayak “Fahim Bey’in Deliliği Bize Ne Anlatır?”, Harun Görücüler “Postmodernizm’e Postmodernist Bir Eleştirinin Romanı: Zemheri Kuyusu”, Sema Şahin “Güneybatı (Oğuz) Türk Lehçelerinde Zaman Ekleri Üzerine” ve Gulshat Shaikenova “Kazak Ruhunun Tercümanı Muhtar Şahanov”  başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.