LAÜ Akademisyeni Demirdamar, “Hasta Hakları” konusuna dikkat çekti

rumeysa-demirdamar

Sağlık hizmetlerinin optimal koşullarda karşılanmasını sağlamak için hasta haklarının korunması gerekir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, “Hasta Hakları” konusuna dikkat çekerek, açıklamalarda bulundu.

Toplumun her kesiminden bireylerin farklı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak hekim ve hastanelere yönelmekte olduğunu söyleyen Demirdamar, “Bu kapsamda önleyici- koruyucu, tedavi yada rehabilite edici bazı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar” dedi. Demirdamar, sağlık hizmetinin sunumunda hastanın, hekim ve hastane karşısında bilgisinin yeterli olmayışı nedeniyle karşılaşabileceği sorunları en aza indirebilmek ve sağlık hizmetlerinin optimal koşullarda karşılanmasını sağlamak için hasta haklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Demirdamar: Hasta hakları temel insan haklarının sağlık hizmetleri alanındaki yansıması olarak kabul edilmektedir

Demirdamar, temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta anayasa ve  diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen ‘hasta haklarını’ somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda, insan onuruna yakışır şekilde herkesin ‘hasta haklarından’ yararlanabilmesine hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandığını ifade etti. “Bu nedenle, sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olan bireylere, yalnızca insan olmaları nedeniyle birtakım haklar tanınmıştır” diyen Demirdamar, hasta hakları olarak ifade edilen bu hakların, temel insan haklarının sağlık hizmetleri alanındaki yansıması olarak kabul edildiğini dile getirdi.

“Hasta hakları, hekim haklarının karşısında hekim haklarını sınırlayan, hekimlere ek bir sorumluluk(lar) getiren haklar olarak algılansa bile, hasta haklarının korunmasıyla sağlık hizmetlerinin standartının artırılması ve hasta – hekim – hastane ilişkisinin güçlendirilmesi de sağlanmaktadır” diyen Demirdamar, hasta haklarının yarattığı bu etki ile sağlık hizmetinin sunumunda hastanelerin ve hekimlerin hastaya karşı daha özenli davranmakta olduğunu ifade etti. Demirdamar, bu kapsamda; sağlık hizmetinin sunumu sırasında hastanın korunması, hastanın sosyal konumundan bağımsız olarak, salt hasta olması nedeniyle ortaya çıktığını ve dünyada, hem uluslararası metinlerle hem de ulusal düzeyde korunduğunu belirtti.

Demirdamar: Hasta haklarının korunması için etkin görev alan pek çok sağlık meslek grubu vardır

HastaBu haklarını; hastanın uygun sağlık hizmeti ve tedavi alma, sağlık hizmetlerine ve kendisine ilişkin genel olarak bilgi isteme,  rızası olmaksızın tıbbî işleme tâbi tutulmama, mahremiyete saygı gösterilmesi ve hasta olarak bilgilerin gizli tutulması, hekim seçme ve değiştirme, malpraktis nedeniyle dava açma hakları olarak sıralayan Demirdamar, hasta haklarının korunması, izlenmesi ve hastalar tarafından bilinmesi için etkin görev alan pek çok sağlık meslek grubunun bulunduğunu dile getirdi.

“Öte yandan, hasta hakları ile ilgili doğrudan ilgili olan yasaların varlığı bu hakların korunması açısından tek başına yeterli değildir” diyen Demirdamar, yasaların uygulanması sırasında hemşire, sosyal hizmet uzmanı, sağlık yöneticileri ve doktorların sağlık sistemi içinde kişilere bağlı olmayan ve sağlık sisteminin ortaya çıkardığı sorunları dikkate alarak bunları gidermeye dair bütüncül kurumsal politikalar belirleyerek uygulamaları gerektiğini vurguladı.