LAÜ Akademisyeni Hasta Hakları Günü kapsamında, sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma konusuna dikkat çekti

macide-artac-ozdal-hasta-haklari

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Macide Artaç Özdal “Hasta Hakları Günü” nedeniyle bilgiler paylaştı.

“Hasta Hakları milletler arası yapılan anlaşmalar, yasalar ve benzer mevzuatlar ile güvence altına alınmış sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olan bireylerin sağlık hizmetlerini hakça kullanımını ve hastaların zarar görmemesini amaçlayan haklardır” diyen Özdal, hasta haklarının savunulmasının önemini anlatmak ve farkındalık yaratmak amacı ile dünyanın çeşitli ülkelerinde ve bölgelerinde Hasta Hakları etkinliklerinin yapılmakta olduğunu belirtti. 26 Ekim gününün “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edildiğini ifade eden Özdal, “Her yıl bahsedilen tarihte hastanelerde yatan veya ayaktan tedavi olan hastaların ve yakınlarının hasta hakları ve hasta sorumlulukları hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması; yatan hastaların ziyaret edilmesi; ve sağlık çalışanlarına hasta haklarını koruma ve savunma ile ilgili eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“Sağlıklı olmak kişilerin en temel hakkıdır; bu çerçevede halk sağlığı müdahaleleri sağlığın korunması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bir kişi hasta olması durumunda, yani diğer bir deyişle sağlıklı olma durumu bozulduğunda, etkili ve kaliteli tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinden faydalanmasının sağlanması kişinin temel hasta hakkı olarak tanımlanmaktadır” diyen Özdal temel hak olan sağlıklı olma durumunu tekrar kazanmak için sağlık kuruluşlarından hizmet alma talebi olan herkesin birçok hakkının bulunduğunu söyleyerek ve bu hakları; eşit ve adaletli bir şekilde kişilerin sağlıklı yaşaması için verilen koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma; hiç bir din, dil, irk, cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi kişisel özellikler göz önünde bulundurulmaksızın eşit bir şekilde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinden yararlanma; sağlıklı yaşam ve sağlığı geliştirmek için gereken tüm hizmet ve imkânların neler olduğunu hakkında bilgilenme; tercih edilen sağlık kuruluşunu seçebilme ve ihtiyaç duyduğunda kişinin hizmet almak istediği kurumu değiştirme; kişinin sağlık durumu ve aldığı hizmet ile ilgili her türlü  bilgiyi sözlü veya yazılı olarak talep etme; özel bilgiler gizli tutularak, mahremiyet korunarak sağlık hizmeti alma; tıbbi müdahale durumunda hastanın rızasının alınması; çeşitli nedenlerden dolayı tedaviyi reddetme veya tedaviye ara verme veya durdurulmasını isteme; sağlık hizmeti alırken güvenliğin sağlanması; kişilerin saygı, güler yüz ve şefkat gösterilerek sağlık hizmeti alma ve saygınlık görme; gerekli görüldüğünde alınan sağlık hizmetleri ile ilgili şikâyette bulunma ve dava açma hakları olarak sıraladı.

Özdal, “Sağlık kişilerin temel hakkı olmasından dolayı, daha etkin ve güvenli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için kişiler başvurdukları önleyici-koruyucu, tedavi edici veya rehabilite edici hizmetlerde bahsedilen tüm haklara sahiptirler. Bu bağlamda, toplumun hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir” diyerek sağlık hizmetlerinden eşit şekilde ve hasta hakları gözetilerek yararlanılmanın herkesin hakkı olduğunu belirtti.