LAÜ akademisyeni tarafından Lefkoşa’daki sinema yapılarının ve mekanların dönüşümü incelendi

kulturel-mirasin-korunmasi

Kültürel Mirasın korunması önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş, Atina Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen 9. Uluslararası Mimarlık Konferansı’nın, Mimarlık Tarihi ana başlıklı panelinde, LAÜ’yü temsil ederek sözlü sunum gerçekleştirdi.

Lefkoşada sinema yapılarının ve mekanların dönüşümü: erken/orta 20. yüzyıl mirası konulu çalışmayı Menteş, Girne Amerikan Üniversitesi, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Valentina Dona ile birlikte gerçekleştirdi.

Menteş: Kültürel mirasın korunması ve yeniden kullanılması teşvik edilmeli

Sunum ile ilgili bilgi veren Menteş, “Yürütülmekte olan çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs’ta modern miras değeri bağlamında sinema yapılarının ve açık hava sinemalarının, mekanlarının incelenmesi ve  önemleri konusunda farkındalık yaratmak, böylece tehlike altında olan bu değerli kültürel mirasın korunmasını ve yeniden kullanılmasını teşvik etmektir”diyerek çalışma, bu binaların ve mekanların çevreleri ve mahalleleri ile tarihsel ilişkilerini ve aynı zamanda dönüştürülmüş durumlarını araştırmayı amaçlıyor dedi.  Menteş, çalışmasında sinemaların bir çoğu 1980’lerde değişen ekonomik, politik ve sosyo-kültürel yaşam biçimlerinden kaynaklı nedenlerin sonucunda kapatılmış,  binalardan bazıları yerlerine yeni yapılar inşa edilmiş, bazıları ise terk edilmiş ve günümüze dek boş kalmıştır bilgisini verdi.

Menteş: modern mirasın ve sinema kültürünün korunması konusunda  önlemler alınmalı

Bu çalışmanın, 1920-1960 yılları arasında gelişen Kıbrıs mimarisinin ve Kıbrıslı mimarların, Akdeniz bölgesindeki rolünü ve çok kültürlülüğünü vurgulamayı  amaçladığını dile getiren Menteş, diğer Akdeniz ülkelerindeki sinema yapıları ile ortak özellikler tartışılırken, yerel dokunun yansımalarının ortaya çıktığı mimari özelliklerin de analiz edildiği bilgisini verdi.  Menteş “ Bu çalışma nitel bir araştırma yaklaşımını izlemekte olup, önemli tartışmalar Lefkoşa’daki sinema binaları ve mekanlarının incelenmesiyle yapılmıştır. Araştırma, tarihi Lefkoşa Surlar İçi ve yakın çevresi olan Çağlayan bölgesi ve Köşklüçiftlik’te yürütülmüştür” dedi.

Menteş araştırmasında,  1950-1960’lı yıllarda bu sinemaları kullanan yerel halkla yapılan anketler ve röportajlar sonucu çıkan sosyo-kültürel veriler de çalışmanın önemli olduğunu ve modern mirasın ve sinema kültürünün korunması konusunda acilen önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.