LAÜ Akademisyeni Yurdukoru, Ağız ve Diş Sağlığının önemine dikkat çekti

dis-hekimligi-gunu

Doğru ve düzenli ağız bakımı alışkanlık haline getirilmelidir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru, “Toplum Ağız Diş Sağlığı” ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

İlk dişçilik yüksekokulu olan ‘Dişçi Mekteb-i Aliyesi’, Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuştur” diyen Yurdukoru, 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım gününün ‘Diş Hekimliği Günü’, 22 Kasım’ı içine alan haftanın ise ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ olarak kutlandığını ifade etti.

Yurdukoru , bu hafta kapsamında ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesi, düzenli diş hekimi kontrollerinin yaygınlaştırılması, bu sayede diş çürüğü ve diş eti hastalıkları ile bunlardan kaynaklanan sistemik hastalıkların görülme sıklığının en aza indirilmesi amacıyla farkındalık eğitimleri ve etkinliklerin düzenlendiğini belirtti. Yurdukoru, anne adayından başlayarak gebelik döneminde annenin, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi dahil tüm toplumun düzenli diş hekimi kontrolleri ve eğitimlerle ağız diş sağlığı bilgilerinin arttırılarak doğru tutum ve davranış alışkanlıklarının oluşturulması ile hastalıkların yaygınlık ve etkinliğinin azaltılması, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde ulaşılabilirliğin arttırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Yurdukoru: Anne ve babalar kendi dişlerini fırçalayarak çocuklarına örnek olmalıdırlar

“Ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi sürecinde çocuklarımızın eğitimi, diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları son derece önemlidir. Anne ve babalar kendi dişlerini fırçalayarak çocuklarına örnek olmalıdırlar” diyen Yurdukoru, okullarda da  öğretmenlerin diş fırçalamayı ve doğru beslenmeyi özendirmeleri, çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı açısından doğru tutum ve davranış edinmelerine yardımcı olacağını dile getirdi. Yurdukoru, doğru ve düzenli ağız bakımını alışkanlık haline getirmek, beslenmemizi düzenlerken çürük oluşturmayan besinleri seçmek, sert ve kabuklu gıdaları dişlerimizle kırmamak, diş hekimi kontrollerini aksatmamak ve diş hekiminin önerdiği koruyucu flor uygulamalarını ihmal etmemenin diş ve diş eti sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yurdukoru: Toplumların sağlık sorunlarına yaklaşımı farklılıklar gösterir

Yurdukoru, “Ağız sağlığı sorunlarının belirlenmesi ve çözümü, bireysel olarak hasta-hekim çerçevesini aşan, yeni yöntemlerin daha geniş gruplara yeni bir anlayışla sunumunu gerektirir” diyerek, sağlık hizmetlerinin, sadece bireylerin sorunlarını değil, tüm toplum gruplarını kapsamına alan bir genişlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Toplumların sağlık sorunlarına yaklaşımının, bu sorunların önceliği, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyine bağlı olarak oldukça farklılıklar gösterdiğini belirten Yurdukoru, “Dental klinik pratiğinde hekimin hedefi bireysel olarak hastalardır. Toplum Ağız Sağlığı Sisteminde (TADS)  ise hedef toplumun sağlığıdır” dedi.

Toplum Ağız Diş Sağlığı alanında, toplam dental bakım hizmet ve tedavi sistemine verilen önemin  oral sağlık üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Yurdukoru, “Dental hastalıkların halk sağlığına etkisini anlamak için unutulmaması gereken, bu hastalıkların geri dönüşlü olmaması ve kendi kendine iyileşmemesidir” dedi. Koruyucu yöntemlerin büyük dental hastalıkların prevalans ve insidansını azaltmakta oldukça başarılı olsa da, sadece koruma bunların tamamını elimine etmeyebileceğini ifade eden Yurdukoru, “Bu yüzden dental halk sağlığı programında koruyucu unsurla birlikte tedavi de esastır. Çünkü, diş çürükleri ve periodontal hastalık evrensel yaygınlığı olan, tedavi edilmezse iyileşmeyen ve tedavisi için zaman ve teknik destek gerektiren yaygın ve ilerleyici hastalıklardır” dedi.