LAÜ Akademisyenleri “Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi”nde bildiri sundu

bildiri-lau-temsil-edildi

İki ayrı bildiri ile LAÜ temsil edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Asude Tunca ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Aydın Kılıç Ankara’da düzenlenen “Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi”nde iki ayrı bildiri sundular.

Tunca: Halkla İlişkilerin stratejik yönetiminin stratejik planlama ve taktiksel programlama ve uygulama kapsamında ele alınması gerekir

Kongre’de “Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkilerin Stratejik Yönetimi Üzerine” bildiri sunan ve oturum başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Elif Asude Tunca bildirisinde, strateji ve stratejik halkla ilişkiler kavramına değinerek, halkla İlişkilerin stratejik yönetiminin stratejik planlama ve taktiksel programlama ve uygulama kapsamında ele alınması gerektiğine vurgu yaptı. Kapitalist düzenin temel tetikleyicisi olan daha fazla kazanç elde etme dürtüsü ile artan rekabetin, günümüzde işletmeleri sadece genel yönetim anlayışları çerçevesinde değil, önemli yönetim fonksiyonlarından ve iletişim yöntemlerinden olan halkla ilişkiler açısından da stratejik düşünme ve stratejik davranma gerekliliğine yönelttiğini belirten Tunca, özellikle yaşanan yoğun rekabetin işletmeleri rakip işletme ve ürün/hizmetlerinden farklı olma kaygısı ve gerekliliğini yarattığını belirtti.

Tunca: İşletmeler, içinde bulundukları rekabet ortamını net olarak ortaya koymak durumundadırlar

Bugün işletmelerin, kurumsal anlamda hedef kitleleriyle iletişim kurarken ve hedef kitlelerine mesaj gönderirken işletmenin genel vizyon ve misyonunu ortaya koyan ve bunlarla örtüşen stratejik halkla ilişkiler geliştirmek zorunda olduklarına vurgu yapan Tunca, “İşletmeler, içinde bulundukları rekabet ortamını net olarak ortaya koymak; rakip analizi yapmak, paydaşlarını iyi tanımak; hedef kitle analizi yapmak ve her hedef kitleye gönderecekleri mesajın içeriğini belirlemek ve mesaj analizi yapmak durumundadırlar. İşletmeler, bu analizlerden elde edecekleri sonuçlara bağlı olarak da kendilerini stratejik anlamda hedeflerine ulaştıracak eylem planı geliştirmek zorundadırlar. Hedef ve amaç odaklı plan geliştirmeleri ve bu planın hem kendi içindeki her aşaması hem de bir bütün olarak sonuç ve etkinliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Kılıç: Siyasal partiler hedef kitleleri üzerinde tutum ve davranış değişikliği sağlamak için siyasal reklamlardan yararlanır

“Digital Ortamda Siyasal Reklamlar: Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Örneği” başlıklı bildirisini sunan Kılıç, siyasal partilerin hedef kitleleri üzerinde tutum ve davranış değişikliği sağlamak veya tutum ve davranışları pekiştirmek amacıyla siyasal iletişim yöntemi olan siyasal kampanyalar ve siyasal reklamlardan yararlandığını belirtti. Kılıç, “Tecimsel reklamlarda olduğu gibi siyasal reklamlar da hedef kitlenin özellikleri  ve reklamın amacı bakımından içerik ve biçimlerine göre türlere ayrıldığı gibi yine hedef kitlenin özelliklerine göre reklamın yapılacağı mecranın seçiminde de farklılıklar gösterir” dedi.

Kılıç: Bu yeni seçim kampanyasında geleneksel reklamlardan farklı reklam biçimleriyle karşılaşmaktayız

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri özelinde değerlendirildiğinde, bu süreçte seçmene ulaşmada yeni bir takım yollara başvurulduğunun görülmekte olduğunu vurgulayarak, yeni iletişim teknolojileriyle birlikte yeni kullanıcı yapısı ve yeni reklam biçimlerinin karşımıza çıktığını ifade etti. Kılıç, “Bu anlamda dijital platformların sunduğu etkileşimle, bu yeni seçim kampanyasında geleneksel reklamlardan farklı reklam biçimleriyle karşılaşmaktayız” dedi.