LAÜ Akademisyenlerinin makalesi sürdürülebilirlik alanında prestijli bir dergide yayınlandı

aras-urfali

Makale, kentsel ölçekte sosyal sürdürülebilirliği ölçmek için örnek bir ölçek geliştirmek amacını taşıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras ve Öğretim Görevlisi Dr. Feriha Urfalı tarafından yazılan ‘Geliştirilen MCSA Modeli ile Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi: Güzelyurt Örneği’ başlıklı makale sürdürülebilirlik alanında prestijli bir dergi olan ve Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) tarafından İsviçre’de basılan ‘Sustainability’ dergisinde yayınlandı.

“Uluslararası, disiplinlerarası, bilimsel ve hakemli bir dergi olan ‘Sustainability’ çevresel, kültürel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalara yer vermektedir” diyen Urfalı çalışma amacınının, kentsel ölçekte sosyal sürdürülebilirliği ölçmek için örnek bir ölçek geliştirmek olduğunu belirtti. Urfalı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni olan sosyal sürdürülebilirliğin, 2000′li yılların başından itibaren toplumun artan refah bilinciyle önem kazandığını ve kentlerin sadece fiziksel bağlamda değil, yaşayan yerli halk bakımından da sürdürülebilir olmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

“Kentin Sosyal Yönlerden Ölçümü” olarak adlandırılan model Güzelyurt’a uygulandı

“Sosyal sürdürülebilirliğin tanımları, kriterleri ve ölçüm sistemi için henüz kabul görmüş bir yaklaşım bulunmamaktadır. Bu bağlamda bu makale, kentsel ölçekte sosyal sürdürülebilirliği ölçmek için ‘Kentin Sosyal Yönlerden Ölçümü (Measurement of the City from Social Aspects) (MCSA)’ olarak adlandırılan bir model önermektedir” diyen Urfalı, önerilen modelin aidiyet, sosyal sermaye, algılanan çevre, sosyal etkileşim & güvenlik, mekan kalitesi, mekansal memnuniyet ve söz &etki diye adlandırılan kriterleri içermekte olduğunu belirtti. Geliştirilen modelin, geçmişten günümüze sürekli göç alan Güzelyurt şehrine uygulandığını ifade eden Urfalı, araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanıldığını ve verilerin 400 yerel sakinle yapılan anket yoluyla toplandığını dile getirdi.

Urfalı, “MCSA ölçeğinin ilk önce açımlayıcı (exploratory) faktör analiz çalışması yapılarak öngörülen faktör yapısının olup olmadığına bakılmıştır. Daha sonra bu faktör yapısının ilgili örnekleme göre doğrulanması (confirmatory factor analysis) gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları ilgili ölçeğin yapısal geçerliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanında özellikle faktörler arası ayrımın keskin olması (discriminant validity) ölçeğin benzer yapıdaki başka kentlerde de kullanılabileceğini göstermektedir. Böylece şehirlerdeki sosyal sorunlar ortaya çıkarılabilir ve şehirlerin sosyal sürdürülebilirliğini sağlamak için çözümler üretilebilir”dedi.