LAÜ Londra’da temsil edildi

lau-besim-ozyel

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel Londra’da bulunan Kraliyet Tıp Derneği’nde, Beslenme Derneği tarafından Britanya Gastroenteroloji ve Britanya Parenteral ve Enteral Nutrisyon Derneği  işbirliğiyle düzenlenen  “Diyet ve Sindirim Hastalıkları” isimli konferansa katılım gösterdi.

Konferansta, beslenme problemlerine biyokimyasal çözümlemeler getirilmeye çalışıldı

Özyel katılmış olduğu konferansta yüksek lisans mezunu olan Uzman Diyetisyen Nuriye Malyalı ile tamamlamış oldukları araştırmanın sonuçlarını diğer bilim insanlarıyla paylaştığını belirtti. Özyel, “Araştırmamızda KKTC’de safra kesesi ile ilintili rahatsızlık geçirmiş kişilerin beslenme durumları ilk kez değerlendirilerek değerli verilere ulaşıldı. Bu verileri bildiri sunumumda birçok farklı ülkeden gelen konferansa katılan bilim insanlarıyla paylaşma şansı buldum” diyerek, gastroenterolojistlerin, diyetisyenlerin ve beslenme bilimcilerin katkı koymuş olduğu bu konferansta diyetin sindirim sistemi hastalıkları üzerindeki etkilerine odaklanılarak, özellikle farklı diyet uygulamaları ve bununla ilgili beslenme problemlerine biyokimyasal çözümlemeler getirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

“Ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelen safra hastalıkları yaygın olarak görülmekte ve tedavi süreçleri ülke ekonomisine yük getirmektedir. Obezite, diyabet, fiziksel aktivite, cinsiyet, yaş, gebelik sayısı, yaşam şekli ve beslenme alışkanlıkları safra kesesi hastalıklarının nedenleri arasında yer almaktadır” diyen Özyel, dünyanın birçok bölgesinde safra kesesi taşı ve risk faktörleri hakkında çeşitli çalışmalar mevcut olsa da  literatürde safra kesesi ameliyatı sonrasında beslenme ile ilgili araştırmalara çok sık rastlanmadığını belirtti.