LAÜ öğrencilerine “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim programı

is-sagligi-guvenligi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim programı düzenlendi. Programa Nissert Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti Eğitim Uzmanı Fulya Doğan konuşmacı olarak katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimde öğrenciler “İş Sağlığı ve Güvenliği  Sertifikası” almaya hak kazandı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı eğitim programının sonunda öğrenciler “İş Sağlığı ve Güvenliği  Sertifikası” almaya hak kazandı.

Doğan düzenlenen “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitiminin temel amacının; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek olduğunu belirtti.

“OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 18001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. OHSAS 18001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır” diyen Doğan, OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standart olduğunu ifade etti.

Doğan, eğitimde OHSAS’ın üç ana başlıkta toplanılabilecek amaçlarını şöyle sıraladı;

1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.

2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.

3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

Doğan son olarak, “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir. Ayrıca genel bir standart olduğundan her boyuttaki ve sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir özelliktedir” diyerek eğitimde öğrencilere son yıllarda uygulanan iş sağlığı ve güvenliği güncel uygulamaları ve yöntemlerin ayrıntılı bir biçimde aktarıldığını belirtti.