LAÜ’de “Multipl Skleroz (MS) Hastalığında Psikososyal Gereksinimler ve Değişim” konulu panel gerçekleştirildi

ms-hastaligi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Hizmet Bölümü tarafından, “Multipl Skleroz (MS) Hastalığında Psikososyal Gereksinimler ve Değişim” konulu panel düzenlendi. Panele, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.Tarık Tuncay konuşmacı olarak katıldı. Panel açılış konuşmalarını MS Derneği Başakanı Sibel Hançerli ve LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu yaptı.

Hançerli: MS hasatalarında sosyal destek önemli

Panelde konuşma yapan, Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, KKTC’de MS hastalarının sayısının 300’ün üzerinde olduğunu ve her yıl yaklaşık 15 kişinin tanı aldığını belirtti. Hançerli açılış konuşmasında hastaların yaşadıkları sorunlara dikkat çekerken, sosyal desteğin önemini vurguladı.

Hablemitoğlu: Hastalığın tedavisi bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da açılış konuşmasında, tıbbi sosyal hizmet alanının önemine dikkat çekerek sağlık konusu ele alındığında insan sağlığının fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal boyutları olduğunu, dolayısıyla hastalığın tedavisinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Tuncay: MS tedavi sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının en önemli görevi hastaya ve ailesine  psikososyal destek sağlamak

Panel konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tarık Tuncay,  MS’de psikososyal gereksinimler ve değişimle etkili başetme üzerine odaklanan sunumunda MS tedavi ekibinin multidisipliner bir takımdan oluştuğunu ve sosyal hizmet uzmanlarının da bu takımın bir üyesi olduklarını belirtti.  Tuncay, tedavi sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının en önemli görevinin hastaya ve ailesine psikososyal destek sağlamak olduğunu belirtti. Bu kapsamda kanser, diyabet, MS ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların tedavisinde hastalara psikososyal destek verilirken hastalığın seyri boyunca işlev, konfor, güvenlik ve bağımsızlığın artırılması veya korunmaya çalışılması, hastalara kendini yönetme ve davranış değişikliği eğitimi verilmesi, uygun yardımcı cihazların tedariği ve gerektiğinde çevresel değişikliklerin belirlenmesi ve birey ile aileyi güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı.

Sunumun sonunda panel katılımıcılarına değişimle etkili başetme egzersizi uygulandı.