LAÜ’den “Kıbrıs Türk Ekonomisinin Dünü ve Bugünü” isimli kitap

kibris-ekonomisinin-dunu-bugunu-kitap

Kitap, LAÜ öğretim üyeleri Şafaklı ve Şeşen’in editörlüğünde hazırlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ile İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Şeşen editörlüğünde “Kıbrıs Türk Ekonomisinin Dünü ve Bugünü” isimli kitap, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile  TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin sponsorluğunda, Detay Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Şafaklı: Kitap, Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili tüm paydaşların yararlanabileceği bilimsel bir eserdir

Kitabın hazırlanmasına ilişkin bilgi veren Şafaklı, Kıbrıs Türklerinin ekonomisi hakkında yeterli sayıda ve güncel kaynak bulunmadığını ve bu kitap çalışmasıyla Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili tüm paydaşların yararlanabileceği bilimsel bir eserin kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Şafaklı, “Kıbrıs Türk Ekonomisinin Dünü ve Bugünü” isimli bu eserde, hem makro hem de sektörel yaklaşımın sergilendiğini ifade etti. Kitapta, öncelikle 1974’ten öncesi ve sonrası dönemdeki Kıbrıs Türklerinin refahı ve yaşam koşulları üzerinde durulduğunu belirten Şafaklı, buna ek olarak, halen Kıbrıs Türk ekonomisinin lokomotifi durumunda olan turizm ve yükseköğretim gibi hizmet sektörlerinin de ayrı bölümler halinde incelendiğini dile getirdi.

Kitapta editörlerin yazdığı bölümlere ilaveten genelde fakülte öğretim elemanları ve işletme bölümü doktora öğrencilerinin yazılarının da yer aldığını belirten Şafaklı, kitap çalışmasının, “1974 Öncesi ve Sonrası Kıbrıs Türk Ekonomisi: Rum Ekonomisi ile Mukayeseli Değerlendirme”, “Girişimcilik ve KKTC Örneği”, “TC-KKTC Protokollerinde Öngörülen Devlet Modeli”, “Ekonomi Perspektifinden KKTC’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Süreci”, “KKTC’de Ekonomik Büyüme ve İşgücü Piyasası”, “Turizmin Kıbrıs Ekonomisine Katkısı”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) – Türkiye (TR) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-Yunanistan (GR) Arasındaki Ekonomik Entegrasyon Düzeyinin Karşılaştırması”, “Kıbrıs’ta Bankacılık ve Finans Sektörünün Dünü ve Bugünü”, “KKTC’de Dış Ekonomik İlişkilerin Dünü ve Bugünü”  ana başlıklarından oluştuğunu ifade etti.