LAÜ’nün düzenlediği Bağlıköy Atölye Çalışması’nda farklı çalışmalar otaya kondu

baglikoy-atolye-calismasi

Mimarlık öğrencileri Bağlıköy için proje ürettiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Bağlıköy Ortak Atölye Çalışması” Dicle Üniversitesi’nden gelen öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Atölye çalışması kapsamında, LAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ “Atölye Amaç ve Hedefleri, KKTC’de İmar Politikası”,  Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay “Bağlıköy Yöresel Mimarisi” ve Dr. Aliye Menteş “Kırsal Kalkınma ve Koruma” konularında  sunum yaptılar.

Atölye çalışması ile ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ, Ekoköy Bağlıköy’ün gelişiminin planlı ve dokuya uygun olarak ilerlemesi amacıyla Mayıs 2017 tarihinde LAÜ’de gerçekleştirilen Bağlıköy Bağlamında Mimari Koruma, Yenileme ve Canlandırma Çalıştayı çerçevesinde öne çıkan stratejik planlama kararları çerçevesinde çalışma alanlarını oluşturduklarını belirtti.

Uluğ, Bağlıköy konut dokusunun analiz edilerek tipoloji çalışmasının tamamlanması ve gelişimin tipoloji çalışmasında ortaya konacak veriler ışığında sağlanması, Bağlıköy konut tasarımı kriter kitapçığının oluşturulması, Bağlıköy dokusunun analiz edilerek ana toplanma mekanının ve köy içi kamusal mekanlarının oluşumunun planlanması ve tasarlanması, Ekogün ziyaret günlerinde park sorunu ve ulaşım üzerine fikir üretilerek planlanmasının ve organizasyonun sağlanması konuları üzerine belirlenen ihtiyaçlara çözüm üretmek amacıyla Lefke Avrupa Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ortak çalışması olarak  atölye çalışmasını düzenlediklerini dile getirdi.

Uluğ, 7 öğretim elemanı ve 17 öğrencinin katılımı ile Bağlıköy atölye çalışmasının  gerçekleştirildiğini ve yapılan atölye çalışmasında; Tipoloji çalışmasına veri oluşturacak envanter dökümasyonunun sağlanması ve Bağlıköy konutlarının geleneksel elemanlarının tanımlanması, Köy meydanının konumunun belirlenerek meydan ön tasarımının yapılması, Köy ulaşım ağlarının analizi, trafik ve park sorununa fikir üretiminin yapılması üzerine farklı çalışmaların ortaya konduğunu ifade etti.

Atölye çalışmasında üç ayrı öğrenci grubunun Bağlıköy analiz raporu ve Bağlıköy Meydan oluşumu üzerine ön tasarım sunumu gerçekleştirdiğini belirten Uluğ, öğrencilerin geleneksel köy merkezinde bulunan kerpiç yapıları ile Kıbrıs yöresel mimarisinin günümüze kadar ulaşmış örneklerinden olan Bağlıköy için planlı ve dokuya uygun çalışmalar ürettiklerini vurguladı.

Ayrıca Uluğ, ortaya konan vizyon ve bilimsel veriler ışığında LAÜ Mimarlık Fakültesi olarak Bağlıköy tipoloji analizinin konut tasarım kitapçığına dönüşmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.