> Öğrenci İşleri > Kayıt Kabul > Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay Geçişler

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumu’na öğrenim gören bir öğrenci Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilir. Lisans programına devam etme hakkına sahip öğrenciler, 4 Yıllık Lisans veya 2 Yıllık Ön lisans Programlarına başvuru yapabilirler. Kayıt-Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılacak başvurular YÖK kuralları çerçevesinde değerlendirilecektir.

Ek Madde-1 çerçevesinde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanını geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın iç ve dış yatay geçişi kabul edilir.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar:

  • Bir Üniversiteden çıkarılmamış olmak,
  • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29, 100 üzerinden ise 60 olması,
  • Transfer müracaatlarının 2., 3., 4., 5. veya 6. Akademik döneme yapılmış olması.

Başvuru için İstenen Belgeler:

  • Başvuru Formu
  • YKS Sonuç Belgesi / YKS Yerleştirme Belgesi
  • Öğrenci Belgesi
  • Transkript (Not durum belgesi)
  • Ders plan ve içerikleri
  • Pasaport, kimlik kartı veya nüfus cüzdanının bir fotokopisi

 

Kurum İçi Yatay Geçişler

Kurum içi yatay geçişler için başvurular Kayıt-Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka bir dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir. 

Başvuru için İstenen Belgeler:

 

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, Rektörlüğün belirlediği kriterlere göre değerlendirilip sonuçlandırılır.

 

Dikey Geçişler

Bir yükseköğretim kurumunun iki (2) yıllık programlarından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı sonucunda fakülte veya yüksekokulların dört (4) yıllık programlarına yerleştirilirler.

 

Başvuru: Lefke Avrupa Üniversitesi Kayıt Kabul Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Telefon No: 0392 6602000 Dahili : 2124 / 2127
Fax No : 0392 72 77 572
E-posta: registrar@eul.edu.tr