Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

bilgisayar-muhendisligi-yl

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, yaratıcı iş modellerini geliştirmeyi hedefleyen ve bunun için gerekli teknolojileri kullanan, bu modelleri yerel çözümlere dönüştürebilen bir bilgi birikimini öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin uluslararası alanda gelişen bilgi teknolojilerine ayak uydurmalarını hedefler. Bilişim çağında, ülkelerin büyüme, rekabet etme, istihdam sağlama, dünya ekonomisinde pay sahibi olmaları bilişim ve teknoloji alanlarında sahip oldukları üstünlüğe bağlıdır. Bilgisayar teknolojilerinin ülkeler üzerindeki kalkınma ve verimlilik etkisi büyüktür. Bu bağlamda, programımızdan mezun olan öğrenciler, çalıştıkları şirket veya organizasyonda, çalışan personel ile işbirliği içerisinde sistem tasarımı ve bilişim alanında ihtiyaçları karşılayabilecek bilgi, beceri ve kapasiteyi elde edeceklerdir.

Program tezlidir ve program dili İngilizcedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.