> LAÜ’de Yaşam > Öğrenci Dekanlığı > Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık

psikolojik-danismanlik

Siz değerli öğrencilerin Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki yıllarınızın mutlu, başarılı, uyumlu, huzur ve refah içinde geçirmeniz açısından bazı ön çalışmalarımızı sizlere sunmayı hedeflemekteyiz. Yaşamımızın her döneminde hepimizin tartışıp paylaşmak isteyeceği birçok konu olabilmektedir. Biz Lefke Avrupa Üniversitesi  Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak her zaman siz öğrencilerimizin sorunlarını paylaşmaya, dinlemeye ve birlikte çözüm yolları bulmaya hazırız.

Merkezimizde Psikolojik Danışman olarak 3 personel görev yapmaktadır.

Görevleri:

Yrd. Doç. Dr. Anıl Sayılır: Anne-baba yetkinlik ölçeği geliştirmiş ve uygulamaya sunmuştur. Aile ve çocuk  alanlarında uzmanlık yapmıştır. Çocuk Suçluluğu alanında araştırmaları vardır. Doktora eğitimi halen devam etmekte ve tez aşamasındadır.

Psikolojik Danışman Lütfiye Tüccar: Psikodrama grup terapisi alanında uzmanlık almakta şu an tez aşamasındadır. Bunun yanında çift terapisi ve ikili ilişkiler konularında kendini geliştirmektedir.

Psikolojik Danışman Şenay Gazi:  İletişim alanında uzmanlığı vardır. Şu an tez aşamasındadır.

Amacımız:

Bireyin özünü gerçekleştirmesine ve topluma yararlı bireyler olmasına yardımcı olmaktır. Hızla değişen ve gelişen toplumda ortaya çıkabilecek olan sorunlarla baş edebilecek ve değişen çevresine uyum gösterebilecek kimseler olarak yetişmeleri ve  yetiştirilmeleri doğrultusunda yol göstermek hedeflerimiz arasındadır.

Çalışmalarımız süresince Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak hedef aldığımiz konuları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Siz Öğrencilerimizin gizil güçlerini ve niteliklerini anlaması ve bunların toplumsal ve moral değerlerle uyum halinde yaşaması için, bireye eğitim ve yorumlama yolu ile yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sağlamak
 • Siz Öğrencilerimizin kendilerini tanımasını ve çevredeki olanakları değerlendirmeleri asıl hedefe erişmek için ara hedef olarak kullanılmaktadır
 • Sizlerin kendinizi tanımanıza yardımcı olmak psikolojik danışmanın birinci işlevidir. Bunun yanında bilgi vermek, doğru, sağlıklı tercihler yapabilen bireyler olmanıza yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Psikolojik danışmada çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı çeken, kendini yalnız hisseden, başarısız ve değersiz gören öğrencilere sorunlarının kaynağını bulmak ve çözüm yollarını görebilmelerini sağlamak, konuslarında yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

İlkelerimiz:

 • Gizlilik ilkesi: Merkezimize başvuran danışanların bilgisi ve izni olmadan hiçbir bilgi, hiçbir kuruma ve kişiye verilemez. Ancak danışanın kendisine ve başkasına zarar vermesi söz konusu olduğunda bu ilke geçersizdir.
 • Tarafsızlık ilkesi: Merkezimizde din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese eşit ve değerlidir.
 • Kişilerin hakları ilkesi: Merkezimizde bireylerin temel hak ve özgürlüklerine, özel hayatına saygı duyulur.
 • Gönüllülük ilkesi: Öğrencilerimiz merkezimize hiçbir zorlama olmadan kendi istekleri ile başvurma hakkına sahiptirler.

Merkezimizde Sunulan Hizmetler:

 • Bireysel Danışmanlık: Bireysel görüşmelerde, kişinin kendi gelişimini ilgilendiren konuları ve kişisel sorunlarını bu konuda profesyonel olan kişilerle güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunuyoruz. Seansların süresi 45-50 dakikadan oluşmakta ve  görüşmelerin süre ve devamlılığı danışan ve danışmanın ortak kararı ile belirlenmektedir.  Danışanla, kişisel sorunlarını belirlemek ve beraberce saptadığımız hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Gerekiyorsa, danışana, mümkün olan en kısa zamanda başka bir uzman ya da kurumla görüşme olanağı sağlıyoruz.
 • Grup Danışmanlığı: Grup danışmanlığı, terapi tekniklerinin ortak bir tema çerçevesinde biraraya gelen kişilere (danışanlara) terapist tarafından uygulanmasıdır. Ortak temalara örnek olarak, deprem,sel gibi herhangi bir travmaya maruz kalmış olma, uçuş korkusu, alkol ve madde bağımlılığı, panik problemleri, sosyal kaygı, utangaçlık gibi konular gösterilebilir.Grup terapisinin bireysel terapiden farklı yönleri vardır. Bu modelde paylaşım esastır. Kişiler, ortak sorunlar çerçevesinde birbirlerine destek olup, sorunlarına yönelik çözümleri birlikte oluşturup yaşamlarına geçirirler. Başka bir deyişle, terapistin özgül teknik ve girişimlerinin yanı sıra grubun kendisi de değişiklik ya da iyileşme için bir araç görevi görür. Grup odasında üyeler dışarıda bulamadıkları geri-bildirimleri alma ve üzerinde çalışma gibi imkanlar elde ederler. Gruplar genellikle 6-12 kişiden oluşurlar. Grup terapileri kapalı veya açık gruplar halinde olur:

 

   • Kapalı Grup: Grup terapileri başladığından itibaren katılan bireyler seansları sürdürür ve sonradan gruba katılmak isteyen herhangi biri gruba alınmaz ve de gruptan istediğinde çıkma istediğinde tekrar devam etme gibi bir durum söz konusu olamaz

 

   • Açık grup: Grup terapileri süresince isteyen gruba katılabilir veya gruptan çıkabilir fakat grup üyeleri arasındaki güvenin sağlanması adına bu grup çeşidi pek tercih edilmemektedir.

 

NOT:  Talepleriniz doğrultusunda SINAV KAYGISI, İLETİŞİM, STRESLE BAŞ ETME, PSİKODRAMA yaşantı grupları (Psikodrama grup terapi tekniği ile genel konularda terapi süreci sürdürülmesi), gibi konu başlıkları altında  gruplarımız açılacaktır. Grubun açılması için en az 6 kişinin aynı konuya başvurması gerekmektedir.

Araştırma Teknikleri:

Öğerencileri tanımak, onların psikolojik ve sosyal gereksinimlerini öğrenmek, ortam ve sorun alanlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Bunlar:

 • Anketler
 • Psikolojik Testler: Yardım süreci içerisinde, eğer gerekiyorsa, danışanı daha fazla tanıma fırsatı sağlayan çeşitli psikolojik testler uygulanabilmektedir.

 Seminer ve Konferanslar:

Dönem boyunca servisimiz tarafından öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda uzman kişiler davet edilerek veya kendimizce düzenlediğimiz konferans ve seminerlerin organize edilip sunulması, servisimizce verilen hizmetler arasında yer alır.

 Etkinliklerimiz:

 • Bağımlılıkla Mücadele Çalışması,
 • Bağımlılık yapıcı maddeleri tanıma ve müdahale konferansı,
 • ‘İLETİŞİM’ konulu, 10 saatlik, katılım sertifikalı eğitim,
 • Bahar Şenlikleri Haftasında Yürüyüş,
 • Kadınlar Günü dolayısı ile “Kadına Şiddete Hayır” temalı çiçek dağıtımı,
 • “Kadına Şİddete Hayır” protokol imzalanması ,
 • Stresle başetme konulu hizmetiçi eğitim program,
 • Beden Dili eğitimi,
 • Diabet Haftası dolayısı ile Diabet bilgilendirme konferansı ve katılan kişilere diabet taraması,
 • Aile eğitimi,
 • Oryantasyon haftasında, merkezle ilgili öğrencileri bilgilendirme konferansı düzenlenmiştir.

İletişim:

Psikolojik Danışman Şenay GAZİ
Tel no: 6602000-2182
sgazi@eul.edu.tr