Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Çok yönlü ve hızlı, ancak dengeli bir gelişim içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi, 2016-2017 akademik yılında kuruluşunu tamamladığı dört yıllık “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” nu da bünyesine katmak suretiyle akademik yelpazesini genişletmiş ve zenginleştirmiş bulunuyor.

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerden oluştuğu bilinen bir olgudur. Spor, söz konusu yaşamsal önemdeki bu işlevinin yanında, ülkelerin tanıtımında da önemli bir rol oynar. O halde çok iyi eğitilmiş Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerini, spor yöneticilerini, rekreasyon liderlerini ve spor alanındaki bilim insanlarını yetiştirmek gerekir.

Bu gerçekten hareketle Lefke Avrupa Üniversitesi, 2016-2017 akademik yılında Beden Eğitimi ve Spor  Yüksekokulu bünyesinde “Spor Yöneticiliği Bölümü” nü, 2017-2018 akademik yılında da  “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” nü ve “Rekreasyon Bölümü” nü açarak sözü edilen toplumsal görevini yerine getirme doğrultusunda bir adım daha atmıştır.

Müdürümüzden

Sevgili Öğrenciler,

Üniversitemiz, üstlendiği misyonun isabetli bir uzantısı olarak 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu da bünyesine katmış bulunuyor. İlk planda “Spor Yöneticiliği Bölümü” ile eğitim – öğretim faaliyetine başlayan yüksekokulumuz, 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle de “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” nü ve “Rekreasyon Bölümü” nü açarak akademik yapısını zenginleştirmiştir.

Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerimiz, yükseköğrenimlerini her türlü spora elverişli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir ada ülkesinde ve sportif faaliyetlere önem veren bir üniversitede sürdürme fırsatı buldukları için kendilerini şanslı saymalıdırlar.Ayrıca Büyük Atatürk’ün; “ Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben, sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlâklısını severim.” şeklindeki söylemiyle spora ve sporcuya yüklediği anlam da öğrencilerimizde karşılığını bulacaktır.

Caner Açıkada

Prof. Dr. Caner Açıkada
Müdür

Yönetim

Müdür

Prof. Dr. Caner AÇIKADA

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2911

Faks: +90 392 727 75 28

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-potsa: besyo@eul.edu.tr

Fotoğraf Galerisi