Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ

Beslenme ve Diyetetik Kulübünün amacı, uluslararası diyet kuruluşları ile de bağlantılı olarak gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmelerin takibi sayesinde öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

BİLİŞİM KULÜBÜ

Bilişim Kulübünün amacı, bilişim ve bilgisayar alanlarında üyelerinin gereksinimleri ışığında ders içi ve dışı faaliyetlere destek olmak, bilişim, bilgisayar ve akademik alanlardaki uzman kişileri öğrencilerle buluşturmak, organizasyonları düzenleyerek öğrencilerin ufkunu genişletmek, bilişim ve bilgisayar teknolojileri ile ilgili güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak ve bilişim ve bilgisayar teknolojilerine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek, ortak projeler üretmelerine katkı sağlamak ve gerekli proje ortamını ve uygulamasını sanayi ve toplum işbirliğiyle gerçekleştirmektir.

ÇEVRE KULÜBÜ

Çevre Kulübü’nün amacı, çevre problemlerine karşı farkındalığı arttırmak ve bu problemlere karşı çözümler üretmektir. Kulübümüz doğayı korumak ve kurtarmak amacıyla projeler üreten, eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiren, sürdürülebilir yaşam ilkesini benimsemiş bir oluşumdur.

DERGİ KULÜBÜ

Dergi Kulübü olarak temel amacımız, üniversitemizde  öğrencilerimizin yazıları ile katkı koyacağı  kültür, fikir ve sanat dergisi çıkarmaktır.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kulübünün amacı, öğrenciler ve ilgili alandaki işverenleri sunum ve etkinlikler aracılığı ile bir araya getirmek, öğrencilerin kariyer hedefleri için yol gösteri olmaktır.

E-SPOR

Bilgisayar oyunlarına tutkulu öğrencilerin bir araya gelerek oyun turnuvaları düzenlemek, oyun yazılımları oluşturulmasına katkıda bulunmak için kurulan E-Spor Kulübü ayrıca elektronik ortamda öğrencilerimizin sosyalleşmesine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

FETİH NESLİ KULÜBÜ

Fetih Nesli Kulübü olarak amacımız KKTC’de ve dünyada gelişen ekonomik ve Kültürel olayları takip ederek Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmek ve bu  amaçla seminerler düzenlemektir.

FTR KULÜBÜ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü olarak bölüm öğrencilerimizin mesleki alanda bilgilendirilmelerine ve bilinçlendirilmelerine katkıda bulunmak için , tanınmış ve alanında başarılı isimlerle seminerler, söyleşiler düzenlemek ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilinci artırmaktır.

GASTRONOMİ KULÜBÜ

Gastronomi Kulübü olarak amacımız, gastronomi alanında çeşitli eğitim, tadım, workshop, seminer ve geziler düzenleyerek üyelerine hem bilgilendirici hem de eğlenceli etkinlikler düzenlemektir. Bu Etkinlikler kapsamında restoran sahipleri, gurmeler, şefler davet edilerek söyleşiler gerçekleştirmektedir.

GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ

Genç Girişimciler Kulübü; bireyleri ortak hedeflere yöneltip; hedeflerini benimseterek, bireyler arası köprü oluşturup lider bireylerin içindeki dünyayı olumlu yönde değiştirme potansiyellerini ortaya çıkarmaya, fırsatları olanağa dönüştürmeyi, içindeki girişimci ruhu keşfetmesinde yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

GENÇ LİDERLER KULÜBÜ

Genç Liderler öğrenci kulübünün amacı, gençliğin içindeki liderlik ruhunu ortaya çıkarması için çalışmalar yapmak ve  Devlet veya Özel Sektörde üst düzey yönetici olarak çalışan kişilerle öğrencileri buluşturmaktır.

HASSAS TERAZİ KULÜBÜ

Hassas Terazi Hukuk Kulübünün amacı, bölüm öğrencilerinin akademik eğitimleri sürecinde, mesleki yeteneklerinin ve özgür düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanısıra takım çalışması, liderlik, sosyal ilişkiler, paylaşma, kendi kararlarını alabilme gibi konularda kendilerini kulüplerinde uygulamalı olarak yetiştirme şansı yaratmaktadır. Kulüp, öğrencileri amacı doğrultusunda yetiştirmek için çeşitli toplantılar ve faaliyetler sürdürmektedir.

HEMŞİRELİK VE SANAT KULÜBÜ

Hemşirelik ve Sanat Kulübünün amacı, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, bu hedef için tanınmış ve alanında başarılı isimlerle seminerler, söyleşiler düzenlemektir.

HUKUK GELİŞİM VE KARİYER KULÜBÜ

Hukuk Kariyer Kulübü olarak amacımız hukuk sektöründen firmalar davet ederek  kariyer günleri düzenlemek,  güncel konularda da seminerler düzenleyerek öğrencilerin hukuktaki yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamaktadır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

İnşaat Mühendisliği Kulübü olarak amacımız  toplantılar ve eğitim seminerleri düzenleyerek öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunarak LAÜ ve İnşaat Mühendisliği Bölümü’ nün bu kurum ve kuruluşlarla olan bağlantılarını güçlendirmek ve üniversitenin tanıtımına yardımcı olmaktır. Ayrıca   İnşaat Mühendisliği alanında uzman, akademisyen ve profesyonel bireylerin vereceği konferanslar düzenlemektir.

KIZILAY KULÜBÜ

Kızılay Kulübü olarak amacımız öğrencilerimize Kızılay’ın toplumdaki gönüllülük, yardımseverlik, birlikte hareket etme ilkelerini benimsetmek, Kızılay’ın toplumdaki önemin vurgulamak, kan bağışının önemi ve kişiye kazandırdıkları, insan yaşamını tehlikeye sokacak olan bazı hastalıkların tanınması ve bunlardan nasıl korunulması gerektiği ile çeşitli seminer ve etkinlikler düzenlemektir.

KÜTÜPHANE KULÜBÜ

Kütüphane kulübü olarak temel amacımız  üniversitemizdeki öğrencilere düzenli okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Ayrıca  popüler ve ünlü  yazarlar ve şairlerle  söyleşiler düzenlemektir.

MATEMATİK KULÜBÜ

Matematik kulübünün amacı, öğrencilerin lisans ya da lisansüstü yaşamında kendilerine faydalı olabilecek diğer disiplinlerin matematiksel ihtiyaçlarını desteklemek ve öğrencilerin kariyer seçimlerinde derinlemesine bir biçimde kendi anlayışlarını geliştirmelerini sağlamaktır.

MİMARLIK KULÜBÜ

Mimarlık kulübü, Mimarlık  Fakültesi öğrencileri ve bu alana ilgi duyan herkesin aktif olarak katılım göstereceği, öğrencileri gerek okul içerisinde, gerek KKTC sınırları içerisinde, gerekse yurt dışında etkinlikler düzenlemek amacıyla aynı çatı altında toplayarak ,öğrenciler arasında dayanışma sağlamak amacıyla  kurulmuştur. Mimarlık gibi yaratıcılık ve güncel kalmayı gerektiren bir mesleği ele alarak ve aynı şekilde bu esaslara sadık kalarak kulüp üyelerini daha yaratıcı ve daha güncel kılabilmeyi hedeflemiştir. Bu hedefler doğrultusunda, mesleğinde tanınmış, iyi işlere imza atmış mimarlarla söyleşiler yapmak, öğrencilerin gerek gelecek hakkındaki kaygıları gerekse akademik yönde bilgilendirilmesini sağlamanın yanı sıra, kulüp üyelerinin tasarım duygularını geliştirmek ve aynı zamanda öğrencilere grup halinde çalışma ruhunu aşılamak için workshoplar düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bunların yanında mimarlık tarihimizde önemli yeri
olan yapılara teknik geziler düzenleyerek görsel ve tarihsel kültürümüzü arttırmayı ve diğer üniversitelerin mimarlık fakülteleri ve öğrencileri ile de iletişim halinde olarak daha geniş çaplı etkinlikler düzenlemeyi hedefler.

MÜNAZARA KULÜBÜ

Münazara Kulübü olarak üyelerimizin dil kullanımını, iletişim kabiliyetlerini geliştirerek bir topluluk karşısında anlaşılır konuşmalar ve tartışmalar yapmaları için eğitimler  ve münazara turnuvaları düzenler.

MÜZİK KULÜBÜ

Müzik Kulbünün amacı, müziğin her dalında araştırmalar yapmak, üyelerini ve diğer öğrencileri bu alanda eğitmektir. Bunun için koro çalışmaları, enstürman dersleri dinletiler ve söyleşiler yapılmaktadır.

MÜZİKAL RENKLER KULÜBÜ

Türk Müziğine ilgisi olan öğrencilerin kendilerini bu alanda geliştirmelerine ve yeteneklerine katkıda bulunan Müzikal Renkler Kulübü, profesyonel anlamda eğitimler de sunarak bir orkestra oluşturmaktadır.  Öğrenilen bilgilerin ve geliştirilen yeteneklerin sahnede tecrübelenmesi ve ölümsüzleştirilmesi adına konserlere de ev sahipliği yapan topluluk, Türk Müziğinin özüne sahip çıkılıp geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ KULÜBÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü olarak “Okul Öncesi Eğitim Günleri” adı altında alanında isim yapmış veya halihazırda bir eğitim kurumunun yönetimini üstlenmiş iş hayatından katılımcıları ağırlayarak sohbetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası nitelikli organizasyonlara katılmak, Yaratıcı Drama, Masal Anlatımı, Kukla Gösterileri, Erken Çocuklukta Yabancı Dil Eğitimi konularında uzman kişiler davet etmek ve seminerler düzenlemek amaçları ile kurulmuştur.

ÖZEL EĞİTİM KULÜBÜ

LAÜ Özel Eğitim Kulübü alanla ilgili gelişmelerden öğrencileri haberdar edebilmek için alanında başarılı olmuş akademisyenlerle seminerler düzenlemeyi, özel eğitim ve özel gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmayı ve bu amaçla sosyal medyayı kullanarak kampanyalar düzenlemeyi, bölgedeki özel gereksinimli bireyler yararına çeşitli etkinlikler yapmayı, çevreyi ve özel gereksinimli bireylerin ailelerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

PATİLER KULÜBÜ

Kulübün amacı  sokaklarda yaşayan hayvanların daha iyi şartlarda yaşamalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçla kulüp kermesler düzenleyerek sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

PSİKOLOJİ KULÜBÜ

Psikoloji kulübünün kuruluş amacı, kulüp üyelerine, psikoloji alanında kendini geliştirme, insanlarla iletişimi geliştirme ve güçlendirme, toplumda kendini ifade edebilme, empati ve benzeri becerilerin kazanılmasına/geliştirilmesine yardım etme ve sivil toplum kuruluşları ile beraber etkinlikler düzenlemektir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KULÜBÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü, gelişmekte olan PDR alanı ile ilgili konularda hedef kitlelerin bilgi birikimini artırma, alanla ilgili yapılan etkinliklere öğrencilerin katılmasını sağlama, kişiler arası iletişimi güçlendirme, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal çalışmalar yaparak PDR alan öğrencilerinin ve bu alana ilgi duyan herkesi bilgilendirmeyi amaçlar. Aynı zamanda dünya gündemindeki gelişmeleri takip etmek, alanda başarılı olmuş akademisyenleri öğrencilerimizle bir araya getirmek de amaçlanmaktadır.

SINIF EĞİTİMCİLERİ KULÜBÜ

Sınıf Eğitimcileri Kulübü olarak amacımız Sınıf öğretmeni olacak kulüp üyelerimiz için  sınıf eğitimi ile ilgili, alanında uzman kişilerle seminer ve konferanslar düzenlemektir.

SİNEMA KULÜBÜ

Sinema Kulübü, sinema eğitimi alan veya sinemaya gönül veren üniversitemiz öğrencilerini bir araya getirerek sinema ile ilgili çalışmalar yapmalarını sağlamak, öğrencilerinin boş vakitlerini yapıcı bir şekilde değerlendirmeleri için sinema gösterimleri düzenlemek ve sinemayla  ilgili kampüs içi ve dışı çeşitli etkinlikler düzenlemek  ana amaçlarıyla  kurulmuştur.

SOSYAL HİZMET KULÜBÜ

Sosyal Hizmet Kulübünün amacı toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen gençlerin öncülüğünde; çeşitli sosyal hizmet projelerini hayata geçirmeyi, çevresindeki sorunlara çözüm üreterek kendine güveni olan, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkı sağlamaktır.

TARİH VE KÜLTÜR KULÜBÜ

Tarih ve Kültür Kulübü, söyleşi, panel ve konferans gibi etkinliklerle tarihi araştırmaya ve incelemeye yönelik çalışmalar yapmayı amaçlar. Türk tarihinin yanı sıra, ülke gündemini de takip ederek güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir, yaşadıkları toplumun ve tarihin tanığı olma bilincini arttırma hedefiyle çeşitli etkinlikler düzenler.

TİYATRO KULÜBÜ

Tiyatro Kulübünün amacı, Üniversitemizde tiyatroya ilgi duyan öğrencilerimize yardımcı olmak ve yapılacak etkinlerle üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ortamlarda aktif olmasını sağlamaktır. LAÜ’de öğrenim gören öğrencilerin genel olarak kültür, sanata ve özel olarak da tiyatro sanatına yönelik yeti ve yeteneklerini uygulamaya sokmalarına olanak sağlar. Tiyatronun doğasında bulunan kolektif çalışma prensibi ile bireylerin içindeki yaratıcı ve araştırmacı ruhu ön plana çıkarmaya çalışır. Bunun yanında arkadaşlığı, dostluğu, özveriyi ve tiyatro sevgisini pekiştirmeyi, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirirken tiyatro yeteneklerini de geliştirmeyi hedeflemektedir.

TURIZM KULÜBÜ

Turizm Kulübünün amacı , bölüm öğrencilerine yönelik, tur hazırlama ve organizasyon yapma gibi vasıflarını geliştirebilme amaçlı kurulan bir kulüptür. Genel işletmecilik formasyonu kazandırmaya ilişkin etkinliklerin yanı sıra, turizm ve ağırlama endüstrisinin genel çalışma felsefesini içeren ve ayrıca uzmanlık gerektiren bilgilerin öğretildiği eğitim programları da yer almaktadır. Kulübümüz öğrencilere pratiğe dayalı tecrübelerini artırma fırsatları tanır.

TÜRKÇE KULÜBÜ

Türkçe Kulübünün amacı, Türk Dili ve Edebiyat öğrencileri başta olmak üzere ilgili tüm öğrencilerin Türk dili alanında milli-manevi bilgilerini artırmaya, yeteneklerini geliştirip desteklemeye ve bu şuuru kazandırmaya yönelik her türlü faaliyeti organize ederek bir kültür formasyonu kazandırmaya çalışmak. Ayrıca, Üniversitemizdeki öğrencilerin, üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

ULUSLARARASI ÖGRENCİ KULÜBÜ

Uluslararası Öğrenci Kulübü, LAÜ’de öğrenim görmek üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bir kulüptür. Kulübün ana amacı, öğrencilere rehberlik yapmak ve kişisel gelişmelerini destekleyecek faaliyetleri yürütmek ve çeşitli organizasyonlar yapmaktır. Uluslararası Öğrenci Kulübü, üyelerinin liderlik ve iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunan faaliyetler sürdürmektedir. Bu faaliyetler sayesinde öğrencilerin birbirleriyle kolaylıkla kaynaşabilecekleri sosyokültürel aktiviteler düzenlenmektedir. Ayrıca, diğer öğrenci kulüpleri ve topluluklarıyla da ortak çalışma ortamları oluşturulmakta ve çeşitli faaliyetlere katılım sağlanmaktadır.

İletişim Bilgileri

E- Posta Adresi: dos@eul.edu.tr

Tel No: +90 392 660 2000 – 2121 – 2104 – 2114

- mersin escort - tiktok volgers kopen - instagram takipçi satın al - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet kayıt - onwin kayıt - IP Stresser - uçak oyunu bahis - porno - purchase followers twitter - yabancı dizi izle - instagram mass report tool - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al -

afvoer verstopt

- buy starlink - Toscanello limoncello - kick bots viewers - bot viewer - twitch view bot - Postegro