Öğrenci izinlerinin verilmesine ya da vize sürelerini aşan TC Uyruklu Öğrencilere uygulanacak kurallar

Eylül
01
2018

Öğrenci izinlerinin verilmesine ya da vize sürelerini aşan TC Uyruklu Öğrencilere uygulanacak olan para cezalarına ilişkin KKTC İçişleri Bakanlığınca yeniden düzenlenen uygulamalar .

Öğrencilerimiz öğrenci izinlerini alırken, aşağıda belirlenen kurallara uymakla yükümlüdürler. Daha önceki genelgeye göre öğrencilerimizin öğrenci kimliği ya da öğrenci belgelerini ibraz ederek para cezasından muaf tutulmasına ilişkin uygulama 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren sona erecektir. Bu tarihten itibaren Pasaportunda geçerli öğrenci izni bulunmayan öğrencilere, bu genelgede gösterilen istisnai durumlar dışında, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın öngördüğü ilgili cezalar uygulanacaktır. Bundan dolayı öğrencilerimizin 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren KKTC’ye Pasaportları ile giriş yapmaları gerekmektedir. KKTC Üniversitelerinde eğitim hakkı kazanıp da kayıt için ülkemize gelen öğrencilere, durumlarını belgelemeleri koşuluyla, adaya girişlerinden itibaren 90 (doksan) gün vize verilmektedir. Öğrenci İzni almak için başvuran  Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin elinde tam teşekküllü bir ihtisas hastahanesi veya bir üniversite hastahanesinden alınmış sağlık raporu (rapor tarihi üç ayı aşmamak kaydıyla) ya da Gemi Adamı olur Belgesi varsa, kişi bir hastahaneye sevk edilmeyerek öğrenci izni verilecektir. Ancak söz konusu sağlık raporlarının Hepatit B, Hepatit C, HIV ve PPD Testi/Akciğer Skopisi testlerini kapsaması gerekmektedir. Öğrenci izni almak için başvuran yabancılardan aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri istenecektir; -Pasaport fotokopisi -Sağlık raporu -Öğrenci Belgesi -Öğrenci izni harç makbuzu -İkamet ettiği konutun tapusunun veya satış sözleşmesinin ya da kira sözleşmesinin fotokopisi. Yurtta ikamet ediyorsa yurtta kaldığına dair yurdun bağlı olduğu üniversite ya da kurumdan alınacak resmi bir yazı -KKTC’ye giriş ve çıkışlarını gösteren belge -1 adet vesikalık fotoğraf

01 Eylül 2018