Ön Lisans ve Lisans

TC Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler Üniversitemize, YÖK’ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilmektedir.

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara TYT puanı hesaplanmış olan öğrenciler başvuru yapabilmektedirler.Özel yetenek sınavı ile öğretmenlik programlarına başvuru yapacak adayların ise TYT’den 800 bin başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

LAÜ’ye kayıt yaptırma hakkı elde eden öğrenciler aşağıdaki belgelerle Kayıt-Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurup kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Kayıt yaptırdığı yıla ait YKS Sonuç Belgesi / İnternet Çıktısı (6 adet Fotokopisi)
 • Lise Diploması veya mezuniyet belgesi (Aslı + 4 adet Fotokopisi)
 • Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)
 • Pasaport (Fotokopi)
 • İlgili muhtarlıktan yeni tarihli ikametgâh belgesi
 • 8 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerden ilgili askerlik şubelerinden alacakları “Askerlik Durum Belgesi”.
 • Ön kayıt ücreti banka dekontu

Not: Öğretmen, Subay-Astsubay ve Emniyet mensubu çocuklarının ilgili kapsamdan bursa hak kazanabilmeleri için, ilgili anne veya babanın Görev Tanıtım Kartı ile T.C. Nüfus Cüzdanının noter tasdikli fotokopilerini (önlü-arkalı) kayıt sırasında sunmaları gerekmektedir.

Subay, astsubay ve öğretmenlerin sunacakları belgelerin teyidi Üniversitemizin yapacağı resmi yazışma ile ilgili kurumlardan talep edilecektir. Kurumun vereceği bilgi ilgili bursun verilmesinde esas unsur olacaktır.

KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları

KKTC uyruklu öğrenciler, tercih edecekleri dört yıllık lisans veya iki yıllık önlisans programlarına LAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucu ile kayıt yaptırabilirler.

Kayıt sırasında gerekli belgeler:

 • Kimlik Kartı Fotokopisi,
 • Lise veya Dengi Okul Diploması (Aslı + 6 adet Fotokopisi)
 • 8 adet vesikalık fotoğraf,
 • Ön kayıt ücreti banka dekontu

Lise Eğitimini KKTC’de Tamamlayan TC veya Diğer Ülke Vatandaşı Öğrencilerin Kayıt Koşulları

TC veya diğer ülke vatandaşı olup, lise eğitimlerini kesintisiz olarak KKTC liselerinde tamamlayan öğrenciler, Üniversitemize KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilirler ve LAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucu ile kayıt yaptırabilirler.

Kayıt sırasında gerekli belgeler:

 • Kimlik Kartı Fotokopisi,
 • Lise veya dengi okul diploması (Aslı + 6 adet Fotokopisi)
 • 8 adet vesikalık fotoğraf,
 • Ön kayıt ücreti banka dekontu
 • TC veya diğer ülke vatandaşı öğrenciler için lise eğitimini tam zamanlı KKTC lise ve dengi okullarında tamamladıklarına dair resmi belge

Uluslararası Sınav (Gce A’level, Gce As Level, Igcse-Gcse O’level, Sat, Act) Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı

Öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi’nin tüm bölümlerine söz konusu sınav sonuç belgeleri ile derecelerine göre burs ve kayıt hakkı elde edebilirler.

Dikey Geçişler

Bir yükseköğretim kurumunun iki (2) yıllık programlarından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre fakülte veya yüksekokulların dört (4) yıllık programlarına yerleştirilirler.

Bilgi: Lefke Avrupa Üniversitesi – Tanıtım Ofisi Müdürlüğü
Telefon No: 0392 660 2000  (Dahili : 2302 / 2308)
E-posta: tctanitimofisi@eul.edu.tr

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. Üniversitemize ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan lise diploması denklik belgesi
 • Lise diplomanızın aslı ve 6 adet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi
 • 8 adet vesikalık resim

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrencilerin Lefke Avrupa Üniversitesi’ne kayıt işlemlerine başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir.

Ders Kayıtları

İngilizce eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrencilerin doğrudan 1. sınıfa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası kabul görmüş bir dil sınavında belirli bir puan elde etmiş olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen koşullara sahip olan öğrenciler belirlenen tarihlerde fakültelerinden ders kayıtlarını yaparlar. İngilizce seviyesi fakülte programlarına başlamak için yeterli olmayan öğrenciler ise, yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan sonra İngilizce düzeylerine en uygun basamakta İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıt yaptırmak suretiyle ortalama 1 yıl süreyle İngilizce Hazırlık eğitimi görürler.

İzin Alma / Dondurma Hakkı

Öğrenciler, sağlık, ekonomik durumları vb. kanıtlayacakları önemli nedenleri veya eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma vb. imkânlarının ortaya çıkması halinde, dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir veya izinli sayılabilir. Öğrencinin bu imkândan yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcında Kayıt-Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Yurtdışından yapılan başvurularda başvurunun noterden tasdikli olması koşulu aranır. Öğrenci, kayıt dondurma başvurusunun kabulü halinde önceden belirlenmiş mali yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Dondurma süresi öğretim süresinden sayılmaz. Yatırılan okul harcı bir sonraki döneme veya yıla aktarılmaz. Tüm öğretim süresinde Ön lisans, Lisans ve Doktora öğrencileri 4 akademik dönem, Yüksek lisans öğrencileri ise en fazla 3 akademik dönem kayıt dondurabilirler.

 

Lefke Avrupa Üniversitesi Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün  660 20 00 dahili 2124 – 2125 – 2126 – 2127 – 2128 – 2129 – 2130 telefon numaralarından veya registrar@eul.edu.tr   mail adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.