> Akademik > Fakülteler > Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

2013 yılında yeniden oluşturulan fakültemiz, 1991 yılından beri eğitim verdiğimiz Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerini çatısı altında toplamaktadır. Üniversitemizin dokuz fakültesinden biridir. Tüm mimarlık bölümlerinin bir arada olması, öğrencilerin ileride birlikte çalışacakları yakın disiplinleri tanıma olanağı sağlayacak ve onlara disiplinler arası teknik beceriler kazandıracaktır.

Fakültemizin amacı toplumun ihtiyacı olan yaşam alanlarının kurulmasını sağlayan, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, teknolojik yenilikleri takip edebilen meslek adamlarının yetişmesini sağlamaktır. Mimarlık Fakültesi bir taraftan üniversal, bir taraftan da yöreye özgü sorunları ele alan mimarlık projeleri ve bilimsel araştırma projeleri ile dünyaya ve Kıbrıs’a katkıda bulunacaktır.

Her üç bölümün eğitim programları Mimarlık mesleğiyle olan ilişkileri açısından yeniden kurgulanmıştır. Eğitim programları EEC, UIA, RIBA, NAAB, YÖK, YÖDAK, MİAK gibi uluslararası ve ulusal kurumların istediği minimum koşulları sağlayan, Bolonya süreci kalite güvence ilkelerine uygun bir eğitimi amaçlar. Bölümlerimizde zorunlu derslerin yanısıra seçmeli ders olanakları da vardır.

Lisans düzeyi eğitimine ek olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verilmektedir. İngilizce eğitim diliyle öğrencilerin uluslararası yenilikleri takip etmeleri, uluslararası ilişki kurmaları sağlanır.

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler

Sizleri 1991’den beri eğitim yapan Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerini yeni bir çatı altında toplayan Mimarlık Fakültesi Dekanlığı olarak selamlıyorum. Amacımız mimarlıkla ilgili tüm bölümleri bir araya getirerek yenilikci meslek adamları yetiştirmektir.

Eğitim programlarımız ve diğer kültürel faaliyetlerimiz, öğrencilerin çağdaş bilgileri öğrenirken kültürel düzeyde de gelişmelerini sağlar. Fakültemiz, Üniversite Senatosunda benimsenmiş ilkelere göre çift ana dal ve yan dal programlarını da uygular. Öğretim üyelerimiz öğrencilerin tüm sorunlarıyla bire bir ilgilenir ve mesaileri mesai bitiminden sonra da devam eder. Bölgemiz ve kampüsümüz denizle iç içedir. Üniversite yerleşkemiz nezih mekanlarıyla, öğrencilere güzel bir çalışma ve gelişme olanağı sağlar.

Öğrenci çalışmaları, tasarımları açık stüdyolarda herkese açık olup, öğrencilerin birbirlerinden olumlu yönde etkilenmesini sağlar. Fakültemizde lisans öğreniminin yanı sıra, YÖK’ten onaylı yüksek lisans ve doktora programları da vardır. Eğitim dilimiz İngilizce olup, uluslararası öğrencilerle yeni ilişkiler kurmak ve iş olanakları edinmek imkanlarına sahiptir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mesut B. Özdeniz

Dekan

Prof. Dr. Mesut B. Özdeniz

Dekan

MESUT BIROL OZDENIZ_Mimarlik Fakultesi Dekani

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2761

Faks: +90 392 660 2763

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi Gemikonağı – Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: architecture@eul.edu.tr

Fotoğraf Galerisi