> Akademik > Fakülteler > Sağlık Bilimleri Fakültesi > Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

beslenme-diyetetik

Bölümün amacı; bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla insanların yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak için uluslararası standartlara uygun eğitim-öğretim ve araştırmalar yapabilen, topluma danışmanlık hizmeti sunabilen Diyetisyenler yetiştirmektir.

Beslenme ve Diyetetik Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı , “Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları puan ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sunmaktadır. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Mesleki eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve uygulamalarına ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili yaz stajını koruyucu ve tedavi edici olarak sahada yürütür. Hastaneler ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme hizmetleri yönetimi ile ilgili olarak derslerde öğrendikleri bilgileri uygularlar. Bu programın sahada, sağlık kuruluşlarında, çeşitli işletmelerde yürütülen uygulamaları sayesinde  öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir. 

Bölümün öngördüğü dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” ünvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; Beslenme ve Diyetetik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Diyetisyen, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte Sağlık Hizmetleri Sınıfı içinde yer almaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü toplumun beslenme durumunun saptanması; sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi; ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması; ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması; besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi; hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması; toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırmalar planlayıp yürüten bir bölümdür.

Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, anne-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar, diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Bölümümüzden, mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneğine üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) üyesidir.

Yaşam boyu, toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının koruması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı DİYETİSYEN yetiştirmek, Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Temel hedefimiz Beslenme biliminin ilkelerinin sağlık ve hastalık durumlarında uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda eğitim, araştırma yapmak ve sürekli gelişmektir.

Toplu beslenme alanında donanımlı mezunları ile yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen, örnek ve lider bir bölüm olmak, bölümümüzü, üniversitemizi ve ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek esas gayemizdir.

Çalışma Alanları;

1. Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları

  • Böbrek Hastalıkları Bakım Üniteleri
  • Diyabet Tedavi ve Bakım Üniteleri
  • Metabolizma Hastalıkları Üniteleri
  • Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları
  • Onkoloji Üniteleri
  • Rehabilitasyon Üniteleri
  • Transplantasyon Üniteleri
  • Kardiyoloji Üniteleri

2. Halk Sağlığı

Aile Sağlığı Merkezleri
Anne-Çocuk Sağlığı Merkezleri
Zayıflama Merkezleri
Medya
İşçi Sağlığı Merkezleri
Spor Kompleksleri ve Spor Salonları
Yaşlı Bakım Evleri
Çocuk Esirgeme Kurumları
Okul Beslenme Eğitimi Programları
Besin Üretim ve Pazarlama Hizmetleri
Besin Kontrol Laboratuvarları
Uluslararası Besin ve Beslenme Kuruluşları

3. Toplu Beslenme Sistemleri Hizmetleri

Okullar
Kreşler
Oteller
Huzurevleri
Yemek Fabrikaları
Kamu Kuruluşları
Hava Ulaşım Hizmetleri
Deniz Ulaşım Hizmetleri
Demiryolu Ulaşım Hizmetleri
Restoranlar
Sağlık Kuruluşları

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2551

Faks: +90 392 660 2553

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta:  health@eul.edu.tr