Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Bölümün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Sağlık kurumları yönetimi alanında verilen bu bilgiler ışığında; gerekli vizyon yaratılarak sağlık politikaları, sistemleri ve pazarına yönelik stratejik karar verme becerilerini kazandırma ve süreçleri yönetebilme amaçlanmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler “Sağlık Yöneticisi” ünvanı almaktadır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemiş, yeniliklere açık ve alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, teorik  bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirebilecek, yaşadığı ülke bireylerinin yararına projeler geliştirebilen, mesleğinde örnek sağlık yöneticileri yetiştirmek hedeflenmiştir. 

Çalışma Alanları :

  • Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil),
  • Kamu Hastaneleri Kurumu ve Kamu Hastaneleri Birliklerinin merkez ve hastaneleri
  • Özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis  merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi gibi),
  • Sigorta Şirketleri,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu,
  • Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlükleri gibi),
  • Öğretim elemanı olarak çalıştırılmak üzere üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ve programlarında sağlık yönetimi ve benzeri dersleri olan bölümler,
  • Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı TSK Sağlık Komutanlığının karargah ve hastanelerinde sağlık plan subayı, hastane idare amiri, şube müdürü ve daire başkanı olarak görevleri,
  • İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, Basın ve yayım kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri.

Yönetim

Bölüm Başkanı:

Doç. Dr. Macide A. ÖZDAL

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2551

Faks: +90 392 660 2553

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta:  health@eul.edu.tr