> Akademik > Yüksekokullar > Meslek Yüksekokulu > İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

isletme-yonetimi_business-management

İşletme Yönetimi Programı, işletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. Ayrıca program, küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla değil, büyük işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı konularında bu program etkin rol oynar. Bunun yanında İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknolojiyi kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program , başta finans, yönetim ve muhasebe olmak üzere temel alanlara ağırlık vererek üretim ve hizmetin daha verimli hale getirilmesi için yönetim kademesine yardımcı olabilecek ara  elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca insan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına uyumlu, bilgisayar kullanabilenbilen, yabancı dilini geliştirmiş insanlar yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir.

Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Üniversite İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000

Faks: +90 392 727 75 28

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC