> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Çocuk Gelişimi (Türkçe)

Çocuk Gelişimi

cocuk-gelisimi

Çocuk Gelişimi programının amacı, normal gelişim gösteren veya özel eğitim gereksinimi olan çocukların zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar özel kreş ve anaokullarında veya özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne, çalışan anne-babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak çalışabilmektedir.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.